Cyrus Hail McCormick 48

Cyrus Hail McCormick

, ilk orak makinesi türlerinden birini bulan ve geliştiren ABD’li sanayici ve mucit(d. 15 Şubat 1809, Rockbridge, Virginia – ö. 13 Mayıs 1884, Chicago, ABD).

Çiftçi, demirci ve mucit Robert McCor­mick’in en büyük oğluydu. Yerel okullarda sınırlı bir öğrenim gördü. Çocukluk yılla­rından başlayarak zamanını hep babasının atölyesinde geçirdi. Birçok kullanışlı çiftlik aracı geliştiren baba McCormick, bütün çabalarına karşın bir ekin biçme makinesi yapmayı başaramamıştı. Bunu 1831 ‘de genç McCormick gerçekleştirdi. Atların çektiği iki tekerlekli bir arabaya benzeyen bu makine, oynak düzenlenmiş bir bıçak, tahıl­ları bıçağa çekmek için bir makara ve kesilen ekinleri toplamak için bir tabladan oluşuyordu. İş gücünden belirli bir tasarruf sağlayan biçerin, gürültüden ürken atları sakinleştirmek için yeni işçilere gerek du­yulması gibi aksayan yönleri vardı.

McCormick 1834’te patentini aldığı maki­neyle, ancak aile dökümhanesinin 1837 deki ekonomik bunalımın ardından iflas etmesi üzerine ilgilenmeye başladı. Tasarımını geliştirdiği makineden 1841 ‘de 2. 1842’de 7. 1843’te 29. 1844’te de 50 tane sattı. 1847 de yeni bir patent alarak, Chicago belediye başkanı William Ogden’ın ortak olduğu bir fabrika açtı. Daha ilk yılda makine satışı 800’ü buldu. Ertesi yıl Ogden’ın hisselerini satın aldı. Ama ana patentinin süresi sona erdiğinden aynı işi yapan Obed Hussey ve öteki rakip üreticiler patentini yenilemesini engellemeye çalıştılar.

Bunun üzerine açtığı davayı kazanamadıysa da öteki mucitlerin buluşlarını makinesine uyarlayarak ve üret­tiği makinelerin fiyatını düşürerek rakipleri­ni saf dışı bırakmaya girişti. At sırtında pek çok yeri dolaşarak yüklü siparişler aldı. Satışları artırmak için geniş ölçekli üretim reklam, sergilere katılma, ürün garantisi ve müşterilere kredi verme gibi yenilikler ge­tirdi. Fabrikasını genişleterek bir gezici satış elemanları ordusu oluşturdu. 1850’ye gelin­diğinde ABD’nin her yanında tanınan McCormick biçeri, ertesi yıl 1. Londra Dünya Sergisi’ne katıldı ve büyük ödülü kazandı. 1855 1. Paris Dünya Sergisi’nde alınan Büyük Onur Madalyası ve bunu izleyen bir dizi ödül McCormick biçerinin bütün dünyada tanınmasını sağladı. Fabrika 1856’da yılda 4 bin makineden fazla satı­yordu.

McCormick, Demokrat Parti’de yer aldı ve Presbiteryen Kilisesi’ni destekleyerek Chicago’da McCormick ilahiyat Okulu’nu kurdu. 1871 ‘deki Chicago yangını sıraşında yanan fabrikasını yeniden inşa etti. Öldü­ğünde geride hızla büyüyen bir işletme bıraktı. McCormick Harvesting Machine Company’nin 1902’de başka şirketlerle bir­leşmesiyle kurulan International Harvester Company’nin başına oğlu Cyrus McCor­mick, Jr. geçti. Şirket 1986’da Navistar
International Corporation adını aldı.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language