Kategori: Diğer Dinler

Melek

Melek, dinlerde kutsal varlık alanı ile zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkilerine bağlı maddi varlık alanı arasında bağ kuran tinsel varlık­lara, güçlere ya da ilkelere verilen …

Mecusilik

Mecusilik,  Zerdüşçülük, Mecusilik olarak da bilinir, İO 6. yüzyılda İranlı peygamber Zerdüşt’ün kurduğu inanç ve ibadet sistemi. Hem tektanrıcı, hem de dualist (ikici) özellikler taşıyan bu …

Maziyariye

Maziyariye, İranlı Maziyar Karin’in (Müslüman olduktan sonra Muhammed) (ö. 838) kurduğu batıni fırka Hurremiye akımının iki kolundan biri (diğeri Babekilik). Müslüman olduktan sonra da İran …

Mazdekçilik

Mazdekçilik, 5. yüzyıl sonlarında İran’da ortaya çıkan dualist din. Adını, yayılmasın­da önemli rol oynayan Mazdek’ten (ö. 528/529) alır. Kaynakları tam olarak bilin­memekle birlikte bazı araştırmacılarca …

Mappo

Mappo, Japon Budacılığında, Buda yasası­nın yozlaştığı çağ, bazılarına göre insanlık tarihinin bugünkü dönemi. Özellikle Kamakura döneminde (1192-1333) Japon Budacı­lar, mappo çağı geldiğinde insanların nasıl kurtulacağını …

Mantra

Mantra, Hinduizm ve Budacılıkta, mistik ya da tinsel bir etkisi olduğuna inanılan kutsal sözcük, hece ya da dize. Dünyadaki yaşantıyla ilgili ya da tinsel amaçlara …

Yeremya Kitabı

Yeremya Kitabı, Yeremya’nın Kehaneti olarak da bilinir, Eski Ahit’teki başlıca peygamber kitaplarından biri. Kitabın yazarı sayılan Yeremya İsrail­oğulları tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde yaşamış Yahudalı …

Yezidilik

Yezidilik, Emeviler soyundan ünlü mutasavvıf Şeyh Adiy bin Musafir’e (6. 1162) dayandırılan dinsel akım. Zerdüşt dini Manicilik, Yahudilik, Nasturilik ve İslamın bir tür karışımı niteliğindedir. …

Yogacara

Yogaçara (Sanskrit dilinde “Yoga (Birlik) Uygulaması)), VICNANAVADA (Bilinç Öğretisi) olarak da bilinir, Mahayana Budacılığında önemli bir idealist okul. Theravada Budacılığının katı gerçekçiliğine olduğu kadar Mahayana …
Select Language