Kategori: Hristiyanlık

Nedir, Kimdir? Din

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nedir?, Kimdir? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve dine gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha …

Melek

Melek, dinlerde kutsal varlık alanı ile zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkilerine bağlı maddi varlık alanı arasında bağ kuran tinsel varlık­lara, güçlere ya da ilkelere verilen …

Melkisedek

Melkisedek, MelkisedekEski Ahit’te (Yahudi Tevradı) adından hem kral, hem de rahip olarak söz edilen mitolojik kişi. Hz. İbrahim’in, Kedorlaomer komutasın­daki birleşik Mezopotamya ordularını yene­rek, kaçırılan …

Melkailer

Melkailer, İsa’nın biri tanrısal, biri insani olmak üzere iki ayrı doğası olduğu yolunda­ki Khalkedon (Kadıköy) Konsili (451) kararını benimseyen Suriyeli ve Mısırlı hıristi­yanlar. Konsil kararını …

Piskopos

piskopos (“gözeten”), bazı Hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı, üç kademeli kilise örgütlenmesinde en yüksek kademe. Piskoposluk kademesinin kökenleri bilinmemekle birlikte, 2. yüzyılda …

Luthercilik

Luthercilik, Batı Hıristiyanlığının, Martin Luther’in dinsel ilkelerini benimseyen kolu. Katolik Kilisesi’nin yanı sıra Jean Calvin’i izleyen Reform kiliseleri ile Anglikan Kiliseler Topluluğu’nun ve Reform döneminde …

Luka İncili

Luka İncili, Yeni Ahit’teki dört İncil’den üçüncüsü. Markos İncili ve Matta İncili ile birlikte üç Sinoptik İncil’den (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş) biridir. Geleneksel olarak, …

Sacristia

Sacristia, Hıristiyan kiliselerinde, ayinlerde kullanılan papaz giysi ve cübbeleriyle kutsal eşyanın saklandığı, din adamlarının ve bazen de altar yamaklarıyla koro üyelerinin cübbelerini giydikleri oda. Başlangıçta …

Yuhanna İncili

Yuhanna İncili, Yeni Ahit’teki dört İncil den sonuncusu. Sinoptik (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş” sayılmayan tek İncil’dir. Havari Yuhanna tarafından yazıldığı kabul edilirse de yazarının …
Select Language