Derin Bilgili Ansiklopedi

Douglas MacArthur

0 163

Çağrı Tasarım Kampanya

Douglas MacArthur, II. Dünya Savaşı’nda Güneybatı Pasifik Cephesi’ndeki Müttefik kuvvetlere komuta eden ABD’ li general (d. 26 Ocak 1880, Little Rock, Arkansas – ö. 5 Nisan 1964, Washington, D.C., ABD).

Savaş sonrasında Japonya’daki Müttefik işgal kuvvetlerinin komutanı ola­rak bu ülkeyi yönetmiş ve Kore Savaşı’nın ilk dokuz ayında Birleşmiş Milletler kuvvet­lerinin komutanlığını yapmıştır.

Douglas MacArthur Gençliği

Yüksek rütbeli bir subay olan Arthur MacArthur’la Mary Hardy MacArt­hur’un üçüncü oğluydu. Hırslı bir kadın olan annesinden büyük ölçüde etkilendi. 1903’te West Point’teki ABD Askeri Akademisi’ni sınıf birincisi olarak bitirdi. On yıl boyunca emir subayı ve istihkam subayı olarak hizmet ettikten sonra dört yıl genelkurmayda çalıştı. 1914’te Meksika’daki Ve­racruz’u işgal eden ABD birliklerinde görev aldı. 1917-19 arasında 42. Tümen komutan­lığında görevlendirilerek Fransa’daki çar­pışmalara katıldı ve savaşı izleyen Ren işgali sırasında kurmay başkanlığı, tugay komutanlığı ve tümen komutanlığı yaptı. 1920’lerde, yöneticiliğini üstlendiği West Point’te köklü reform uygulamalarını baş­lattı; William Mitchell’in başkanlığındaki askeri mahkemede görev aldı; Filipinler’de komutanlık görevleri üstlendi; ABD’de iki kolordu bölgesini yönetti ve 1928 Amerikan Olimpiyat Komitesi’nin başkanlığını yürüttü.

1918’de general olmasının ardından rütbesi sürekli yükselerek 1930’da kara kuvvetleri kurmay başkanlığına getirildi. Büyük Buna­lım’ın etkilerinin görüldüğü yıllarda kara kuvvetlerinin gücünü korumaya çalıştı. 1932 ortasında I. Dünya Savaşı’nda çarpışmış yaklaşık 12 bin emekli askerin aylık bağlan­ması istemiyle Washington’da düzenlediği gösterileri askeri kuvvetlerle dağıttı. 1935- 41 arasında Filipinler askeri danışmanı (ve mareşali) olarak görevliyken bir Filipin savunma gücü kurmaya çalıştı. Aralık 1937’de ABD ordusundan emekli oldu.

1922’de evlendiği Louise Cromwell Bro­oks’tan yedi yıl sonra boşandı. 1937’de Jean Faircloth ile evlendi. Tek oğlu olan Arthur ertesi yıl Manila’da doğdu.


1788-91 savaşlarına son veren Ziştovi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile hangi ülke arasında imzalandı?

Douglas MacArthur’un II. Dünya Savaşındaki Görevi

Temmuz 1941’de yeniden aktif göreve çağrılan Mac­Arthur aralıkta savaş başlayınca Filipinler’ de Japonlara karşı başarılı bir geciktirme harekatını yönetti. Mart 1942’de Avustral­ya’da görevlendirilerek Güneybatı Pasifik Cephesi’nde Müttefik kuvvetlerin komu­tanlığına getirildi. Kısa sürede Yeni Gine’ de bir saldırı başlatarak, Ocak 1943’te Japonları Papua’dan sürdü. 1943-44’te  giriş­tiği bir dizi harekat sonucunda Yeni Gine’ de Lae’den Sansapor’a kadar stratejik nok­taları ele geçirdi; ayrıca Admiralty Adala­rıyla New Britain Adasının batısını aldı.

Formoza yerine önce Filipinler’in ele geçi­rilmesi yolundaki önerisinin kabul edilmesi üzerine, 1944 sonbaharında Morotai, Leyte ve Mindoro’ya saldırdı. Leyte harekatına değin önemli bir lojistik destek sağlayama­dığından savaş planlarını Pasifik Donanma­sı ‘nın küçük çaptaki yardımlarıyla yürüte­bildi. Üstlerinin Avrupa’daki savaş etkinlik­lerine ve sorumlusu olduğu Güneybatı Pasi­fik bölgesi yerine Orta Pasifik Cephesi’ne öncelik vermesini yoğun biçimde eleştirdi.

En büyük harekatlarını 1945’te yedi aylık Luzon seferinde gerçekleştirdi. Ayrıca aynı yılın ilkbaharında Güney Filipinler ile Bor­neo’yu da yeniden ele geçirdi. Bu arada Yeni Gine’de ve Solomon Adalarında zor­lukla sürdürülen temizlik harekatının yürü­tülmesini Avustralya ordusuna bıraktı. Ni­san 1945’te ABD’nin Pasifik ordusunun komutanlığına atandı. 2 Eylül 1945’te Tok­yo Körfezinde yapılan Japonya’nın teslim törenini düzenledi.

1945-51 arasında Japonya’daki Müttefik işgal kuvvetlerinin komutanı olarak Japon ordusunun dağıtılmasını, militarizm yanlıla­rının temizlenmesini, ekonominin canlandı­rılmasını ve liberal bir anayasanın hazırlan­masını sağladı. Toprakların yeniden dağıtı­mı, eğitim, çalışma, kamu sağlığı ve kadın hakları konularında önemli reformları baş­lattı. Japonya’da kaldığı süre boyunca ABD  Uzakdoğu kuvvetlerinin komutanlığını da üstlendi.

Kore Savaşı’nda BM komutanlığı

1950’de Kore Savaşı başlayınca buradaki Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin komutanlığına geti­rildi. Kuzey Kore’nin ilerlemesini Pusan yakınlarında durdurduktan sonra eylülde Inçan’a gözüpek bir çıkarma harekatını gerçekleştirdi. Ekimde Kuzey Kore içlerine ilerleyerek Kuzey Kore ordusunu hızla dağıttı. Ama kasımda Çin birliklerinin 38. paralelin kuzeyindeki kuvvetlerine saldır­ması üzerine Seul’ün güneyine çekilmek zorunda kaldı. İki ay sonra ise saldırıya geçerek yeniden Kuzey Kore ‘ye girdi . 11 Nisan 1951 ‘de emirlere uymaması ve savaşı genişletmeye yönelmesi nedeniyle Başkan Harry S. Truman tarafından komutanlık görevlerinden alındı. II. Dünya Savaşı ön­cesinden beri ilk kez ABD’ye dönüşünde geniş bir halk desteğiyle karşılandı. Ama görevden alınmasıyla ilgili, kamuya açık olarak yürütülen bir Senato soruşturmasının ardından bu desteği yitirdi.

1944, 1948 ve 1952’de tutucu Cumhuriyetçi Parti çevreleri MacArthur’un başkan adayı olmasını sağlamak için yoğun girişimlerde bulundularsa da bunu gerçekleştireme­diler. MacArthur 1952’de Remington Rand ine.’in yönetim kurulu başkanlığını üstlen­di. Bundan sonra New York kentinde genellikle toplumdan uzak bir yaşam sürdü.

 

Leave a comment