Edmund Mortimer March (5. Kontu)

Edmund Mortimer March, Lancaster haneda­nından Kral V. Henry’nin yakın dostu  (d. 6 Kasım 1391, New Forest, Hamphire, İngiltere – ö. 19 Ocak 1425, Ulster, Irlanda ).

March 4. kontu Edmund’la (ö. 1381), III. Edward’ın sağ kalan ikinci oğlu Clarence’lı Lionel’in varisi ve kızı Philippa’nın oğluy­du. Bu nedenle, çocuğu olmayan II. Ri­chard’ın varisliğine kabul edilmesi olasıydı. Bu konumu, IV. Henry’nin 1399’da tahtı zorla ele geçirmesinden sonra tehlike yarat­tı. Çünkü olağan veraset kurallarına göre, Mortimer varisliğe yeni kraldan daha yakın­dı. Birçok kişi onu II. Richard’ın meşru varisi sayıyordu. Owen Glendower ve İngı­liz ayaklanmacılar Mortimer’ın krallığa geti­rilmesi amacını açıkça ilan ettiler. Şubat 1405’te Mortimer ile kardeşi Roger’ı Wind­sor’dan kaçırmak için başarısız girişimde bulunuldu. Bu nedenle Mortimer, IV. Henry döneminde ve daha sonra Galler prensi Henry (sonradan V. Henry) tarafın­dan yakın gözetim altında tutuldu. Morti­mer’ın V. Henry’ye karşı kesin bir sada­katle davrandığı sanılmaktadır. Ağustos 1415’te V. Henry’nin yerine kendisini tahta çıkarmayı amaçlayan bir komployu krala bildirdi. Harfleur kuşatmasına katıldı. Daha sonra V. Henry  döneminde Fransa’ya yapı­lan bütün seferlerde bulundu. 1423’te İrlan­da’ya kral vekili olarak atandı ve orada vebadan öldü.

Çocuğu olmayan kontun ölümüyle Morti­mer ailesinin erkek soyu sona erdi. Kontun toprakları, unvanları ve taht üzerindeki hak iddiaları yeğeni Richard’a (ö. 1460) geçti. 1426’da York dükü olan Richard, Clarence’lı Lionel’den Mortimer ailesi aracılığıyla gelen kendi soyuna dayanarak, İngiliz tah­tında hak iddia etti. Oğlu Edward 1461’de İngiltere kralı oldu.

Diplomatik yeteneği sayesinde, hükümdarlığı süresince Osmanlılarla barış­çıl ilişkiler kurmayı başararak Bizans İmpa­ratorluğu’nun yıkılmasını 50 yıl geciktirmiş 1391-1425 arasında Bizans imparatoru

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Ausiàs March

Next Article

Francis Andrew March

Related Posts