Elmas Mehmed Paşa

, saltanatında, 2 Mayıs 1695 – 11 Eylül 1697 tarihleri arasında iki yıl dört ay on gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır (d. 1662, Cide, Kastamonu 6. 11 Eylül 1697, Zenta (bugün Senta,Yugoslavya)

Sadık Reis adlı bir kaptanın oğluydu. Genç yaşta başbakıkulu Divrikli Mehmed Ağa’nın hizmetine girdi. Mehmed Ağa 1678’de Trablusşam beylerbeyliğine atanınca, onunla birlikte gitti. Daha sonra IV. Mehmed’in isteği üzerine Hazine Odası’na, 1689’te de Has Oda’ya alındı. Burada çuhadar ve rikâbdar oldu.1687’de silahdarlıBa getirildi. 1688’de beylerbeylik payesiyle nişancı, Nisan 1695tç ise rikâb-ı hümayun kaymakamı oldu. Mayıs 1699’te Sürmeli Ali Paşa’nın yerine sadrazam yapıldı. Aynı yıl Lipva ve Lugos kalelerinin Avusturyalılardan alınmasında önemli rol oynadı. Osmanlıların Zenta Savaşı’nda uğradığı yenilgiden kendisini sorumlu tutan yeniçeriler tarafından öldürüldü.

Osmanlı Devleti’nde Kanun-i Esasi ile simgesel bir devlet başkanı statüsü alan Osmanlı Padişahı

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language