Derin Bilgili Ansiklopedi

Ernst Mayr

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Ernst Mayr, kuşların taksonomisi, gene­tiği ve evrimi konusundakı çalışmalarıyla tanınan Alman asıllı ABD’li biyolog (d. 5 Temmuz 1904, Kemp­ten, Almanya ö.3 Şubat 2005, Bedford, Massachusetts, ABD).

Doktora çalışmasını 1926’da Berlin Üni­versitesi’nde tamamladı. 1928 de, aynı üniversitenin öğretim üyesi olarak, Yeni Gi­ne’yle Solomon Adalarını kapsayan ilk keşif gezisini gerçekleştirdi. Aynı bölgeye sonradan iki gezi daha düzenleyerek coğrafi dağılımın çeşitli hayvan türleri arasındaki etkilerine ilişkin önemli gözlemlerde bulundu. Bir türün yeni türlere ayrılma yeteneği­ne ve az sayıda kurucunun oluşturduğu topluluklara (kurucu türdeş topluluklar) ilişkin ilk çalışmaları onu modern bireşimsel evrim kuramının öncülerinden bin durumu­na getirdi. Bu kuram gen değişimine ve genin yeniden düzenlenmesine ilişkin biyolojik süreçleri, kromozomların yapısındaki ve işlevindeki değişimleri, yeniden üremeyi aynı topluluğun bireyleriyle sınırlandıran mekanizmaları ve doğal seçmeyi kapsar.

Ernst MayrMayr araştırmalarını New York’taki Ame­rika Doğa Tarihi Müzesi’nin kuşlar bölümü yöneticisi olarak sürdürdü (1932-53) . Bu dönemde Birds of the Southwest Pacifıc de (1945; Güneybatı Pasifik Kuşları) araların­da olmak üzere kuş taksonomisine ilişkin 100’ü aşkın makale yazdı. 1940’ta, bilim çevrelerinde yaygın olarak benimsenen ve daha önce bilinmeyen çok sayıda türün ortaya çıkarılmasını sağlayan, türlere ilişkin bir tanım geliştirdi. 1953’te Harvard Üni­versitesi’nde zooloji profesörü, 1961’de Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi müdürü ol­du.

Güneş tacının tutuluma gerek kalmaksızın gözlenebilmesini olanaklı kılan koronografı geliştiren Fransız astronom

1970’te emekliye ayrılan Mayr’in başlıca yapıtları arasında Methods and Principles of Systemic Zoology (1953, E.G. Linsley ve R.L.Usinger ile birlikte; Sistemik Zooloji­nin Yöntem ve İlkeleri), Animal Species and Evolution (1963; Hayvan Türleri ve Evrim) ile The Growth of Biological Thought (1982; Biyolojik Düşüncenin Geli­şimi) sayılabilir.

 

Askeri uygulamalarda personel, araç, tank ya da gemi tahrip etmek amacıyla kullanılan patlayıcı aygıt

 

Leave a comment
tr Turkish
X