Ernst Mayr 48

Ernst Mayr

, kuşların taksonomisi, genetiği ve evrimi konusundakı çalışmalarıyla tanınan Alman asıllı ABD’li biyolog (d. 5 Temmuz 1904, Kemp­ten, Almanya, 3 Şubat 2005, Massachusetts, ABD).

Doktora çalışmasını 1926’da Berlin Üniversitesi’nde tamamladı. 1928 de, aynı üniversitenin öğretim üyesi olarak, Yeni Gi­ne’yle Solomon Adalarını kapsayan ilk keşif gezisini gerçekleştirdi. Aynı bölgeye sonradan iki gezi daha düzenleyerek coğrafi dağılımın çeşitli hayvan türleri arasındaki etkilerine ilişkin önemli gözlemlerde bulundu. Bir türün yeni türlere ayrılma yeteneği­ne ve az sayıda kurucunun oluşturduğu topluluklara (kurucu türdeş topluluklar) ilişkin ilk çalışmaları onu model bireşimsel evrim kuramının öncülerinden biri durumu­na getirdi. Bu kuram gen değişimine ve genin yeniden düzenlenmesine ilişkin biyolojik süreçleri, kromozomların yapısındaki ve işlevindeki değişimleri, yeniden üremeyi aynı topluluğun bireyleriyle sınırlandıran mekanizmaları ve doğal seçmeyi kapsar.

Mayr araştırmalarını New York’taki Ame­rika Doğa Tarihi Müzesi’nin kuşlar bölümü yöneticisi olarak sürdürdü (1932-53) . Bu dönemde Birds of the Southwest Pacific de (1945; Güneybatı Pasifik Kuşları) araların­da olmak üzere kuş taksonomisine ilişkin 100’ü aşkın makale yazdı. 1940’ta, bilim çevrelerinde yaygın olarak benimsenen ve daha önce bilinmeyen çok sayıda türün ortaya çıkarılmasını sağlayan, türlere ilişkin bir tanım geliştirdi. 1953’te Harvard Üni­versitesi’nde zooloji profesörü, 1961’de Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi müdürü ol­du. 1970’te emekliye ayrılan Mayr’in başlıca yapıtları arasında (1953, E.G. Linsley ve R.L.Usinger ile birlikte; Sistemik Zooloji­nin Yöntem ve İlkeleri), Animal Species and Evolution (1963; Hayvan Türleri ve Evrim) ile The Growth of Biological Thought (1982; Biyolojik Düşüncenin Geli­şimi) sayılabilir.

Hem Kuzey Kutup Bölgesi hem de Antarktika’da üreyen tek kuş türü olan, penguen, sumru gibi hayvanları yağmalayan yırtıcı kuş türü
Prof.Dr.Celâl Şengör - Ernst Mayr'ı Anlatıyor

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language