Derin Bilgili Ansiklopedi

Ernst Zermelo

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, Matematiğin temelleri ve felsefe üzerine önemli etkileri olan bir Alman mantıkçı ve matematikçi (d. 27 Temmuz 1871, Berlin, Almanya ö. 21 Mayıs 1953, Freiburg, AFC).

Berlin, Halle ve Freiburg’da matematik, fizik ve felsefe öğrenimi gördü; doktora çalışmasını 1894’te Berlin Üniversitesi’nde tamamladı. 1899’da Göttingen Üniversitesi’nde asistanlığa basladı, 1905’te profesör oldu. 1910’da Zürich Üniversitesi’ne geçti, ama 1916’da sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldı. 1926’da Freiburg Üniversitesi’nde tekrar profesörlüğe başladı, 1935’te Nazi yönetimini kınamak amacıyla görevini bıraktı.

Dünyadaki bilinen en büyük ansiklopedi

 

İlk çalışmalarında özellikle değişimler hesabı üzerinde duran Zermelo, en önemli başarılarını kümeler kuramı alanında gerçekleştirdi. 1900’lerin başında, kendi adıyla anılan “iyi sıralama teoremi”ni kanıtladı. Kümeler kuramına ilişkin ortaya konan ilk aksiyomların yol açtığı çelişkileri gidermek amacıyla giriştiği çalışmaların sonunda, modern kümeler kuramının temelini oluşturan iki farklı sistemin ilkini geliştirdi (1908). Aynı yıl, Cantor’un küme kuramını aksiyomlu bir yapıya dönüştürmek için çalışmalar yaptı ve yedi aksiyomlu bir sistem ortaya koydu.

Leave a comment
tr Turkish
X