Étienne Nicolas Méhul 48

Étienne Nicolas Méhul

, 19. yüzyıl başlarında müzik anlayışının önde gelen temsilcilerinden Fransız operasının gelişmesi­ni etkilemiş besteci (d. 22 Haziran 1763, Givet, Ardennes – ö. 18 Ekim 1817, Paris, Fransa).

1782’de Concert Spirituel adıyla düzenle­nen dizi konserlerde sözleri Rousseau’ya’ ait bir kantatı sahneledi. Gluck ve ’ den etkilenerek sahne müziğine yöneldi. Çoğu Opera-Comique’te sahnelenen 40’tan fazla opera besteledi. Oynanan ilk operası Euphrosine et Coradin, ou le tyran corrige’y­ di (1790; Euphrosine ve Coradin ya da cezalandırılan Zorba). En başarılı yapıtları Le Jeune Henri (1797; Genç Henri), Les peux Aveugles de Tolede (1806; Toledolu İki Kör), Uthal (1806) ve Joseph’ti(1807). Devrimin yıldönümü kutlamaları için büyük koro ve orkestralar gerektiren ve yurtseverliği öven Hymne a la raison (1793; Us İlahisi) ve Chant du depart (1794; Hareket Şarkısı) gibi yapıtlar besteledi.

Méhul, müziğindeki ses hacmi ve ses kay­nakları bakımından, Cherubini ve Lesueur’ ün yanı sıra, ’un öncellerinden biri oldu. Librettoculannın yetersiz olmalarına karşın yapıtlarında hem cesur armoni duy­gusunu, hem de sahne bestecisi ve orkestra düzenleyicisi olarak özgün yeteneklerini or­taya koydu. Operalarında orkestraya ağırlık verir, çoğunlukla da seçtiği bir temayı olayların dramatik akışı içinde senfonik olarak geliştirirdi. Operaların yanı sıra pi­yano sonatları, oda müziği ve senfonik yapıtlar da besteledi. Devrimin sonucu olarak ortaya çıkan yeni müzik ruhu üzerin­de önemli bir etkide bulundu. Getirdiği yenilikler ’un yanı sıra , ve tarafından da övüldü.

Romantizmin müzik alanındaki en seçkin isimlerinden biri olan,Bach’ı yeniden hayata döndüren kişi olarak tanınan besteci, piyanist, orkestra şefi ve öğretmen

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language