Ezequiel Martínez Estrada

Ezequiel Martínez Estrada, yapıtlarıyla pek çok genç yazarı etkile­miş, Arjantin’de post-modernist kuşağın önde gelen yazarı (d. 14 Eylül 1895, San Jose de la Esquina – ö. 4 Kasım 1964, Bahfa Blanca, Arjantin).

Buenos Aires’te 30 yıl postanede çalıştı (1916-46). Aynı dönemde ayrıca önce bir hazırlık okulunda, ardından üniversitede ders verdi. Yazarlığa Nosotros adlı dergide yayımlanan denemeleriyle başladı (1917). İlk şiir kitabı Oro y  piedra’dan (1918; Altın ve Taş) sonra Nefelibal (1922), Motivos del cielo l1924; Cennet’in Nedenleri), Argentı­na (1927) ve Humoresca (1929) adlı yapıtla­rını yayımladı. Bunlarda çok karmaşık tek­nikler kullandı; şiir diline ve imgelerine mizah katarak İspanyol Altın Çağı’nın yergi ustası Quevedo’yu anımsatan bir yergi anla­yişı ortaya koydu.

1930’ların başındaki siyasal ve ekonomik bunalımlarla Arjantin’deki ahlaki ve top­lumsal çürümenin nedenlerine ilişkin görüş­lerini yansıttığı Radiografia de la pampa (1933; Pampaların Röntgeni) adlı yapıtında Arjantinlilerin kaderci öğelerle yüklü ka­rakterinin kapsamlı, psikolojik bir incele­mesini yaptı. Buenos Aires halkını konu aldığı La cabeza de Goliat: microscopia de Buenos Aires’te (1940; Golyat’ın Başı: Buenos Aires Mikroskop Altında) Radiografia’nın temalarını sürdürdü.

Çeşitli edebiyatçılara ve edebi metinlere ilişkin çalışmalarıyla saygın bır eleştirmen haline gelen Martinez Estrada’nın  incele­meleri arasında, Jose Hemandez’in 19. yüzyıl öykülü şiirini konu alan Martin Fierro, Muerte y transfiguracion del Martin Fierro (1948, 2 cilt; Martin Fierro’nun Ölümü ve Değişimi), El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951; Guil­lermo Enrique Hudson’un Harika Dünyası) ve El hermano Quiroga (1957; Quiroga Kardeş) yer alır. 1960-62 arasında Küba’nın resmi yayınevi Casa de las Americas’la birlikte çalışmış, P.G. Earle’ın Prophet in the Wilderness (1971; Çöldeki Peygamber) ile A. Marsala’nın Martinez Estrada (1973) adlı yapıtlarına konu olmuştur.

“Ertuğrul’un Galata’dan Uğurlanması” adlı resimle ünlenen, ünlü İtalyan Oryantalist ressam

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

André Martinet

Next Article

Arturo Martini

Related Posts