Ferit Melen 48

Ferit Melen

, siyaset ve devlet adamı, başbakan (d. 1906, Van -ö. 3 Eylül 1988, Ankara, ö. 3 Eylül 1988, Ankara).

1928’de Bursa Erkek Lisesi’ni, 1931’de Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Bursa, Mudan­ya ve Gemlik’te maiyet memurluğu, kayma­kam vekilliği yaptı. 1932’den sonra Maliye Bakanlığı’nda müfettiş muavinliği, müfettiş­lik ve genel müdürlük gibi görevler üstlen­di. 1950 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Van milletvekili seçilerek siyasete atıldı. 1957’de ikinci kez CHP’den Van milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra Kurucu Meclis’e girdi. 1962-65 arasında İnönü hü­kümetlerınde maliye bakanlığı yaptı. Bu arada 1963 ara seçimlerinde CHP’den Van senatörü seçildi. CHP’nin “ortanın solu” çizgisine yönelmesi üzerine 1967’de par­tiden istifa ederek Güven Partisi’nin (son­radan Milli Güven Partisi), ardından Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin kuru­cuları arasında yer aldı. 12 Mart 1971 müdahalesinden sonra kurulan Erim hükümetlerinde milli savunma bakanlığı yaptı. Mayıs 1972’de başbakanlığa getirildi. Kur­duğu hükümet Nisan 1973’e değin görevde kaldı. Mart 1975’te 1. hükümetinde milli savunma bakanı oldu; bu görevi Haziran 1977’ye değin sürdürdü. 1979 Senato ara seçimlerini kaybetti.

II. Dünya Savaşı sırasında 2 yıl dışişleri bakanlığı yapan ve savaşa sokma girişimleri karşısında ustaca direnen Türk siyasetçi

6 Kasım 1983 seçimlerinde Milliyetçi De­mokrasi Partisi’nden (MDP) Van milletve­kili seçilerek TBMM’ye giren Melen, 1987 seçimlerinden sonra siyasal yaşamdan çekildi.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language