Frederick McCoy 48

Frederick McCoy

, Avustralya doğa tarihçiliğinin öncüsü olan İrlandalı ve jeolog (d. 1817, Dublin, İrlanda – ö. 13 Mayıs 1899, Melbourne yakınları, Avustralya).

İrlanda’nın jeolojik harita­sının çizilebilmesi için gerekli paleontolojik araştırmaları yaparak, adanın doğal yapısı­nın açıklığa kavuşturulmasına önemli katkı­larda bulundu. Ayrıca İrlanda Jeoloji Der­neği ve İrlanda Kraliyet Akademisi koleksi­yonlarını düzenledi. Jeolog ile birlikte A Synopsis of the Characıers of the Carboniferous Limestone Fossils of Ire­land (1844; Irlanda’daki Karbonifer Pönem Kireçtaşı Fosillerinin Özellikleri Üzerine Bir Özet) ve A Synopsis of the Silurian Fossils of Ireland (1846; Irlanda’daki Silüri­yen Dönem Fosiller Üzerine Bir Özet) adlı kitapları yayımladı.

Proton ve nötronlarla dolu kabuk modelini gelişti­rerek atom çekirdeğinin ayrıntılı özelliklerini açıklayan Alman Fizikçi

 

1849-54 arasında Belfast’taki Queen’s Col­lege’da mineraloji ve jeoloji profesörlüğü yapan McCoy, Cambridge Üniversitesi’nde de ders verdi. Burada, jeolog ile birlikte, Paleozoyik (Birinci) Zaman (y. 570-225 milyon yıl önce) jeolo­jisi ve fosil yapısı üzerine bir kitap hazır­ladı.

1854’te Melbourne Üniversitesi’nin doğa bilimleri kürsüsü başkanlığı önerisini kabul ederek, Avustralya’ya gitti ve 45 yıl boyun­ca çalışmalarını burada sürdürdü. Avustral­ya’daki Victoria Ulusal Müzesi’nin kurul­masını sağladı. Victoria Jeolojik Araştırma Kurumu’nda paleontolog olarak çalıştı ve Prodromus of the Palaeontology of Victoria
(1874-82; Victoria Paleontolojisine Giriş) ile Prodromus of the Zoology of Victoria (1885-90; Victoria Zoolojisine Giriş) adlı kitapları yazdı. 1891 ‘de “sir” unvanı aldı.

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language