Friedrich Meinecke 48

Friedrich Meinecke

, çağdaş tarih yazı­mının gelişmesinde önemli rol oynayan Alman tarihçi ( d. 30 Ekim 1862, Salzwedel, Prusya – ö. 6·Şubat 1954, Batı Berlin, Batı Almanya).

Strassburg (1901), Freiburg im Breisgau (1906) ve Berlin (1914-28) üniversitelerinde profesörlük yaptı. 1896’da Almanya’nın en önemli tarih dergisi olan Historische Ze­itschrift’in yayın yönetmeni oldu ve 1935’te Nazi yönetimi tarafından ülkeden kovulun­caya değin bu görevi sürdürdü.

Başlangıçta hayranı olan ve güç­lü bir devletin gerekliliğini savunan Meinecke, zamanla ılımlı liberal bir çizgiye kaydı ve yapıtlannda Almanya’nın geçmişindeki insancıl değerleri vurgulamaya başladı.

(1908; Kozmopolitlik ve Ulusal Devlet) adlı yapı­tında, Almanya’nın bir ulus devletine dö­nüşme sürecini anlattı. Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte (1924; Modern Taripte Devlet Yönetimi Anlayışı) adlı yapıtında ise en yüksek ahlaki değerlerin devletin varlığında somutlaştığı ve siyasetin zorunlu kıldığı durumlarda ahlak yasala­rının çiğnenebileceği yolundaki görüşleri sorguladı. I. Dünya Savaşı’nı Alman yönetici sınıfının iflası olarak nitelendiren Mei­necke, toplumun her kesiminde bütünsel bir değşimin zorunluğunu savundu ve ateşli bir biçimde olmasa da Weimar Cumhuriyeti’ni destekledi.

Dilbilim çalışmaları ve gazeteciliği­nin yanıda, Moliere’den yola çıkarak yazdığı komedileriyle tanınan oyun yazarı

 

Die Entstehung des Historismus (1936; Tarihselciliğin Doğuşu) adlı kitabında, tarih anlayışının Vico ve Shaftesbuty’den Ran­ke’ye kadar nasıl bir gelişme gösterdiğini inceledi. Meinecke’nin bireylerin özel ilgile­rinin önemi üzerinde durması, bireyi yalnız­ca siyasetin bir aracı olarak gören Nazilere karşı açık bir muhalefet niteliği taşıyordu. Die deutsche Katastrophe (1946; Alman Felaketi) adlı yapıtında, Hitler yönetimine temel hazırladıkları gerekçesiyle, Prusya devlet geleneğini ve çeşitli kurumlan eleşti­ren Meinecke, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Berlin Hür Üniversitesi’nin ilk başkanı oldu. Sonraki yıllarında tarih kuramının sorunları üzerine bir dizi makale yazdı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language