Kategori: Genel Kültür

Lüks

Lüks, Uluslararası Birimler Sistemi’nde (SI) aydınlatma birimi. Bir lüks, 1 lümenin, 1 m² lik alan üzerine eşit biçimde dağılmasıyla sağlanan aydınlatma mıktarı olarak tanımlanır. Bir …

Melas

melas, şekerkamışı ya da şeker pancarın­dan şeker üretimi sırasında geriye kalan artık. Şurup yapısında, koyu kıvamlı ve şekerce zengin bir ürün olan melas, başlıca üre …

Mekan algısı

Mekan algısı, canlıların, kendi vücutları ile çevrelerindeki nesnelerin birbirine göre ko­numunu algılamasını olanaklı kılan süreç. Bir ortamda yer değiştirme ve yönelim için gerekli olan derinlik …

Medrese

medrese, İslam ülkelerinğe dinsel bilgilerin verildiği eğitim kurumu. Öğretim konusuna (darülhadis, darülkurra, darüşşifa vb), öğretim aşamalarına (hariç, dahil vb), kurucularının adlarına (Nizamiye, Zeyniye, Lalaiye, Süleymaniye …

Meç

Meç, düz ve ensiz tören ve eğitim kılıcı. Ateşli silahların yaygınlaşmasından önce bir savaş silahı olan meç, Osmanlı ordusuna 19. yüzyılda girdi. Ağzı açılmamış meçlerle …

Mazurka

Mazurka, çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı. Kendine özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla, geleneksel olarak gayda müziğinin eşliğinde oynanır. ¾ lük olan müziğinde vurgu, …

Maytap

Maytap, göz kamaştırıcı ışık vererek yanan fişek. Çoğunlukla demiryolları ile karayol­larında ve askeri uygulamalarda işaret ya da aydınlatma aracı olarak kullanılır. Renkli yanıcı bileşenlerden hazırlanarak …

Mayın tarama gemisi

Mayın tarama gemisi, denize döşenen sualtı mayınlarını temizlemek amacıyla kul­lanılan deniz aracı. İlk mayın tarama yönte­mi çarpma sonucu patlayan, deniz dibine demirlenmiş mayınların temizlenmesi ama­cıyla …

Mayın

Mayın, askeri uygulamalarda personel, araç, tank ya da gemi tahrip etmek amacıyla kullanılan patlayıcı aygıt. Sualtı mayınları, 19. yüzyılın ortalarından bu yana kullanıl­maktadır; kara mayınları …
Select Language