Georg Friedrich von Martens 48

Georg Friedrich von Martens

, dünyanın en kapsamlı antlaşma metinleri derlemesini hazırlayan Alman hukukçu ve diplomat (d. 22 Şubat 1756, Hamburg – ö. 21 Şubat 1821, Frankfurt anı Main).

1783’ten sonra Göttingen Üniversitesi’nde hukuk profesö­rü olarak görev yaptı. 1761’den sonra imzalanan antlaşmaları kapsayan (Antlaşmalar Derlemesi) adlı yapıtın ilk yedi cildini tek başına hazırladı (1791-1801) ve kitaplarını uluslararası ilişki­lerde geçerli dil olması nedeniyle Fransızca yazdı. Öbür dört cildin hazırlanmasında yeğeni ile birlikte çalıştı (1802-08). 1808’den sonraki antlaşmaları içeren Nouveau recueil general des traites (1817-1944, 112 cilt; Yeni Antlaşmalar Ge­nel Derlemesi) ise, Martens ailesinin sonra­ki üyelerinin ve pek çok başka araştırmacı­nın katkısıyla hazırlandı.

Tarihte en uzun süre hüküm süren papa

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language