George B. McClellan 48

George B. McClellan

, ’nın (1861-65) ilk yılında, Federal kuvvetleri büyük bir beceriyle örgütleyen ABD’li general (d. 3 Ara­lık 1826, Philadelphia -ö. 29 Ekim 188Ş, Orange, New Jersey, ABD).

Konfederasyon birlikleri karşısındaki üstünlüğünden yararlanamadı­ğı için eleştirilmiştir. 1846’da West Point’teki (New York) ABD Askeri Akademisi’ni bitirdikten sonra Meksika Savaşı‘na (1846-48) katıldı. West Po­int’te istihkamcılık dersleri verdi (1848-51). Daha sonra demiryollan ve askeri tesislerle ilgili araştırma yapmakla görevlendirildi.

Avrupa’da kullanılan savaş yöntemleri üze­rine bir rapor hazırlaryıak üzere Kırım’a gönderildi (1855-56). 1857’de ordudan istifa ederek, Illinois Central Railroad’da başmü­hendislik görevini üstlendi. 1860’ta Ohio, and Missişsippi Railroad’un yöneticiliğine getirildi. İç Savaş başlayınca Virginia’nın batısını savunma göreviyle Ohio Bölgesi’nin komutanlığına atandı. Birkaç ay içinde oradaki Konfederasyon kuvvetlerini yenil­giye uğratarak (Temmuz 1861) “Batının Genç Napoleon‘u” olarak ünlendi.

Aynı ay I. ’nda Birlik kuvvetlerinin ağır bir yenilgiye uğramasın­dan sonra yeni oluşturulan Potomac Ordu­su’nun komutanlığına getirildi. Başkenti savunmak, ayrıca kuzey ve doğu Virginia’ da düşman kuvvetlerini yok etmekle görev­lendirildi. Kasımda Winfield Scott’ın yerine Şirlik kuvvetlerinin başkomutanı oldu. Örgütleme yeteneğiyle yenilginin yol açtığı karışıklığı giderdi; askerlerinin moralini yükseltti ve etkin bir komuta heyetiyle etkili destek hizmetleri oluşturarak orduyu güçlendirmeyi başardı. Ama ordunun yeterince hazır olmadığını öne sürerek saldırının iki ay ertelenmesi ve Richmond’a saldırının Virginia’da York ve James ırmakları arasın­daki yarımada üzerinden yapılması konu­sunda Başkan Abraham Lincoln’ı ikna etti.

İngilizlerin 1775-1819 arasında Hindistan üzerinde egemenli­ğini sağladığı istila savaşları

 

Yarımada Harekatı’nda (4 Nisan – 1 Tem­muz 1862) hiçbir yenilgi almadığı halde aşırı temkinli davranarak düşmanı kovalamadı. Robert E. Lee’nin komutasındaki Konfede­rasyon kuvvetlerinin genel saldırısı karşı­sında Yedi Gün Çarpışmaları’nda (25 Hazi­ran – 1 Temmuz) geri çekildi. Richmond’ı almayı ve düşmanı kesin bir yenilgiye uğratmayı başaramaması üzerine Lincoln ‘ın kararıyla Potomac Ordusu yarımadadan çekildi.

II. Bull Run Çarpışması (29-30 Ağustos) yenilgisinin hemen ardından Washington, D.C. ‘ye dönen McClellan başkenti savuna­cak ordunun komutanlığını üstlenerek Fe­deral kuvvetleri toparladı. Kuzeydeki Maryland’a doğru ilerleyen Lee’yi Antie­tam Savaşı’nda (17 Eylül) durdurarak işgali önledi. Ama bu kez de hızlı davranıp Lee’nin ordusunu yok edemeyince kasımda başkan tarafından komutanlıktan alındı.

1864’te partinin platformunu eleştirmesine karşın Demokrat Parti’nin başkan adayı oldu. Seçim günü ordudaki görevinden istifa etti ve ardından Avrupa’ya gitti. 1868’de ülkesine döndü. New York Doklar Dairesi’nde başmühendis olarak çalıştı (1870-72). 1872’de Atlantic and Great Western Railroad’ın yöneticiliğine getiril­di. 1877’den sonra bir dönem New Jersey valiliği yaptı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language