Derin Bilgili Ansiklopedi

George Herbert Mead

0

Çağrı Tasarım Kampanya

George Herbert Mead, sosyal psikolojinin ve pragmatizmin gelişmesinde önemli katkıları olan ABD’li düşünür (d. 27 Şubat 1863, South Hadley, Massachusetts – ö. 26 Nisan 1931, Chicago, ABD).

George Herbert Mead

Oberlin College ve Harvard Üniversitesi’n­de öğrenim gördü. 1891-94 arasında Michi­gan Üniversitesi’nde felsefe ve psikoloji dersleri verdi. 1894’te Chicago Üniversite­si’nde öğretim üyesi oldu ve ölünceye değin bu görevini sürdürdü.

1896’da ilk başarılı telsiz telgraf (radyotelgraf) sistemini bulan ve geliştiren İtalyan fizikçi ve mucit

 

George Herbert Mead ve Psikoloji

Mead’in sosyal psikolojiye yaptığı en önemli katkı, insan benliğinin toplumsal ilişkiler içinde nasıl oluştuğunu göstermeye yönelik çalışmalarıdır. Ona göre, konuşulan dil bu gelişimde çok önemli bir rol oynar. Çocuk dil aracılığıyla başka kişilerin rolünü üstlenebilir ve davranışlarına bunun başka­larında yaratacağı etkileri düşünerek yön verir. Dolayısıyla Mead’in psikolojide be­nimsediği yaklaşım davranışçılıktır. Mead felsefede ABD’li pragmatist düşünürlerin önde gelenlerinden biri sayılır.

Döneminin birçok düşünürü gibi görelilik kuramıyla öncülsüz varoluş öğretisinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Felsefi yaklaşımı nes­nel görelilik olarak adlandırılabilir. Mead’e göre, nasıl bazı maddeler ancak bir sindirim sistemiyle ilişkisi açısından yenebilir kabul edilirse, doğanın nesnel özellikleri olarak deneyim, yaşam, bilinç, kişilik ve değerler de yalnızca belirli koşullar içinde ortaya çıkarlar (dolayısıyla görelidirler).

Görüşleriyle John Dewey’i etkileyen Mead hiçbir çalışmasını yayımlamadı. Ölümünden sonra öğrencileri, ders notlarıyla basılma­mış makalelerini The Philosophy of the Present (1932; Bugünün Felsefesi), Mind, Self, and Society (1934; Zihin, Benlik ve Toplum), Movements of Thought in the Nineteenth Century (1936; 19. Yüzyılda Düşünce Akımları) ve The Philosophy of the Act (1938; Eylemin Felsefesi) adlarıyla dört cilt olarak yayımladılar.

Çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı

 

Leave a comment
tr Turkish
X