George Herbert Mead 48

George Herbert Mead

, sosyal psikolojinin ve pragmatizmin gelişmesinde önemli katkıları olan ABD’li düşünür (d. 27 Şubat 1863, South Hadley, Massachusetts – ö. 26 Nisan 1931, Chicago, ABD).

Oberlin College ve Harvard Universitesi’n­de öğrenim gördü. 1891-94 arasında Michi­gan Üniversitesi’nde felsefe ve psikoloji dersleri verdi. 1894’te Chicago Üniversite­si’nde öğretim üyesi oldu ve ölünceye değin bu görevini sürdürdü.

Mead’in sosyal psikolojiye yaptığı en önemli katkı, insan benliğinin toplumsal ilişkiler içinde nasıl oluştuğunu göstermeye yönelik çalışmalarıdır. Ona göre, konuşulan dil bu gelişimde çok önemli bir rol oynar. Çocuk dil aracılığıyla başka kişilerin rolünü üstlenebilir ve davranışlarına bunun başka­larında yaratacağı etkileri düşünerek yön verir. Dolayısıyla Mead’in psikolojide be­nimsediği yaklaşım davranışçılıktır. Mead felsefede ABD’li pragmatist düşünürlerin önde gelenlerinden biri sayılır. Döneminin birçok düşünürü gibi görelilik kuramıyla öncülsüz varoluş öğretisinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Felsefi yaklaşımı nes­nel görelilik olarak adlandırılabilir. Mead’e göre, nasıl bazı maddeler ancak bir sindirim sistemiyle ilişkisi açısından yenebilir kabul edilirse, doğanın nesnel özellikleri olarak deneyim, yaşam, bilinç, kişilik ve değerler de yalnızca belirli koşullar içinde ortaya çıkarlar (dolayısıyla görelidirler).

Neoplatonizmin, Yeni-Platonculuğun kurucusu antik Filozof

 

Görüşleriyle John Dewey’i etkileyen Mead hiçbir çalışmasını yayımlamadı. Ölümünden sonra öğrencileri, ders notlarıyla basılma­mış makalelerini (1932; Bugünün Felsefesi), Mind, Self and Society (1934; Zihin, Benlik ve Toplum), Movements of Thought in the Nineteenth Century (1936; 19. Yüzyılda Düşünce Akımları) ve The Philosophy of the Act (1938; Eylemin Felsefesi) adlarıyla dört cilt olarak yayımladılar.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language