Golda Meir 48

Golda Meir

, İsrail Devleti’nin kurucularından biri ve dördüncü başbakanı ( d. 3 Mayıs 1898, Kiev, Rus Çarlığı – ö. 8 Aralık 1978, Kudüs, İsrail).

1906’da ailesiyle birlikte ABD’nin Wiscon­sin eyaletindeki Milwaukee kentine göç etti. Orada Öğretmen İlahiyat Okulu’nda öğrenim gördü ve daha sonra Milwaukee Siyonist İşçi Partisi’nin liderlerinden biri oldu. 1921’de kocası Morris Myerson’la birlikte Filistin’e göç etti ve Merhavya kibutzuna katıldı. Ardından kibutzun His­tadrut’taki (Genel İşçi Federasyonu) temsil­cisi, 1928-32 arasında Histadrut’un Kadınlar İşçi Konseyi sekreteri, 1934’ten II. Dünya Savaşı’na değin de yürütme kurulu üyesi oldu.

Savaş sırasında İngiliz manda yöneti­miyle sürdürülen görüşmelerde siyonist da­vanın sözcülüğünü yaptı. 1946’da İngilizler, Yahudi Ajansı’nın siyasi bölüm başkanı Moşe Şaret’i tutuklayınca onun görevini üstlendi; Şaret ve öbür Yahudi eylemcilerin serbest bırakılması için çalıştı. Şaret, ser­best bırakıldıktan sonra diplomatik görevler üstlenince, onun görevini resmi olarak sürdürmeye başladı. Ürdün kralı Abdullah’ı, İsrail’e girmeye karar veren öteki Arap ülkeleriyle birlikte hareket etmekten vazge­çirmek için kişisel girişimde bulundu.

Yeni İtalya gizli dev­rimci örgütün kurucusu ve Risorgi­mento hareketinin önderi Cenovalı devrimci

14 Mayıs 1948’de İsrail’in bağımsızlık bildi­risini imzalayanlar arasında yer aldı ve aynı yıl Moskova ortaelçiliğine atandı. 1949’da Knesset’ e (Parlamento) seçildi; bu görevini 1974’e değin sürdürdü. Çalışma bakanı olarak (1949-56) büyük konut ve yol yapımı projeleri uyguladı, ülkeye sınırsız Yahudi göçünü savundu. 1956’da dışişleri bakanı olduktan sonra adını Golda Meir biçiminde İbraniceleştirdi. Bağlantısız devletler ara­sında diplomatik dayanışmanın güçlendi­rilmesi amacıyla yeni Afrika devletleri­ne yardım politikasını sürdürdü. Ocak 1966’da dışişleri bakanlığından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mapay adlı partinin genel sekreteri oldu ve parti içi çatışmalarda Başbakan Levi Eşkol’u destekledi. İsrail’in Mısır, Ürdün ve Suriye’yi yenilgiye uğrattığı ’ndan (Haziran 1967) sonra, Mapay’ın iki başka parti ile birleşmesiyle İsrail İşçi Partisi’nin kurulmasında rol oyna­dı. 1969’da Eşkol’un ölümü üzerine başba­kan oldu ve Haziran 1967’de kurulmuş olan koalisyon hükümetini sürdürdü.

Ortadoğu’da diplomatik yollarla barış sağlama çabaları, Ekim 1973’te çıkan Arap­ İsrail Savaşı’yla kesintiye uğradı (). Ama İsrail’in savaşa hazırlıksız olması ülkede şaşkınlık yarattı ve Meir Mart 1974’te güçlükle yeni bir koalis­yon hükümeti kurabildi; bir ay sonra da başbakanlık görevinden istifa etti. Siyaset­ten çekildikten sonra da siyasal yaşamdaki ağırlığını korudu. Ölümünden sonra, 12 yıldır lösemi olduğu açıklanan Meir’in 1975’te yayımladığı bir otobiyografisi vardır.

Golda Meir interview extract - 1970

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language