Gómez Manrique

, İspanya’ nın adı bilinen ilk oyun yazarlarından, şair, siya­set adamı ve diplomat  (d. ı412, Amusco -ö. 1490, Toledo, İspanya).

Kralı ’ye karşı, kralın üvey kardeşi Isabel’ in tahta çıkmasını destekleyen soylularla birlikte savaşmıştır.

Bir şair olarak Manrique ağıtları, Razona­miento de un rocin a un paje (Bir Atın Bir Uşağa Öğütleri) ile (1495; Prensler Alayı) gibi taşlamaları ve siyasal içerikli şiirleriyle tanınır. Bazılarını taht mücadelelerine katılmadan önce En­rique’nin karısı Portekizli prenses Joana için söylediği ateşli aşk şarkıları da ünlüdür. 15. yüzyıl Kastilya’sının yapıtları günümüze değin ulaşan tek dinsel oyun yazarıdır. Bunlardan, İsa’nın doğumunu betimlediği bir dizi dramatik sahneden oluşan Representacion del nacimiento de Nuestro Senor’u (Efendimizin Doğumundan Sahneler) rahi­be olan kız kardeşinin isteği üzerine yazmış­tır. Benzer nitelikte bir yapıt olan ve uyandırdığı merhamet duygusu yüzünden çok tutulan Lanientaciones hechas para Se­mena Santa’da ise (Kutsal Haftanın Tarihle­ri) İsa’nın Çarmıha Gerilişi anlatılır.

 

Kültürel antropolojinin yöntemle­riyle çağdaş bir Batı kentini inceleyen ilk araştırmacılar

 

Sen de birkaç kelam et...

three × one =

tr Turkish
X