Derin Bilgili Ansiklopedi

Gregorio Ricci-Curbastro

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Gregorio Ricci-Curbastro, Lugo di Romagna’da doğmuş bir İtalyan matematikçiydi. En çok tensor analizinin mucidi olarak ünlüdür (d. 12 Ocak 1853, Lugo, Papalık Devletleri 6. 6 Ağustos 1925, Bologna, İtalya).

Tansör çözümlemesinin sistemli kuramını Ricci 1887-96 arasında oluşturmuş, sonradan bu kuram öğrencisi Tullio Levi-Civita tarafından önemli ölçüde geliştirilmiştir. Koordinat sistemlerinin değişmesinden etkilenmeyen bağıntıları konu alan tansör çözümlemesinin kökleri ünlü Alman matematikçi Bernhard Riemann’ın diferansiyel geometrisinde yatar. Bu alanda uygun tekniklerin geliştirilmesi Alman matematikçi E.B. Christoffel’in çalışmalarıyla başlamış, İtalyan matematikçi E. Beltrami ve Alman matematikçi R.O.S. Lipschitz’in de konuya önemli katkıları olmuştu.

Ricci’nin geliştirdiği bu yeni hesap yöntemi önceleri pek ilgi görmedi. Ama Einstein genel görelilik kuramının matematiksel yapısını oluştururken büyük ölçüde tansör çözümlemesinden yararlanınca yöntemin önemi anlaşıldı. Tansör çözümlemesini yüzeylerin incelenmesine uygulayan Ricci, hiperuzayların ilginç metrik özelliklerini ortaya koydu. Bunlardan biri Riemann-Christoffel eğrilik tansörünün değişik bir biçimi olan Ricci tansörüdür (R ij). Einstein’ın kütle çekim denklemlerinde yararlandığı bu tansör Einstein tansörü olarak da anılır. Tansör çözümlemesinin genel görelilik kuramında kullanılması bu yeni yöntemin hızla yaygınlaşmasına ve diferansiyel geometri başta olmak üzere matematiğin birçok dalında geniş uygulama alanı bulmasına yol açtı.

20. yüzyılın en ünlü ve önemli basın ve röportaj fotoğrafçılarından, Master of Leica ünvanlı Fransız Fotoğrafçı

 

Leave a comment
tr Turkish
X