György Martinuzzi 48

György Martinuzzi

, Macaristan’ın birliğini sağlama ve koruma mücadelesiyle tanınan devlet adamı, keşiş ve kardinal (d. 1482, Kamicic, Hırvatistan – ö. 17 Aralık 1551, Alvinc, Transilvanya, Ma­caristan).

Hırvat bir babayla soylu Venedik ailesi Martinuzzilerden bir annenin oğluydu. Kısa askerlik hizmetinin ardından 28 yaşında rahip oldu. Diplomaside gösterdiği beceriyle sivrildi. Avusturya arşidükü Ferdinand’la taht mücadelesi sırasında Macaristan kralı Janos’un en yakın danışmanı durumuna geldi. 1534’te Transilvanya’da Nagyvarad piskoposluğuna atandı. 1538’de Ferdinand’la imzalanan ’nın gö­rüşmelerini yürüttü. Krallık unvanının yanı sıra Macaristan topraklarının büyük bölümünü Janos’a bırakan antlaşmayla Ferdinand da tahtın varisi olarak kabul edildi.

Janos’un ölüm döşeğinde antlaşmayı tanı­madığını açıklaması üzerine, Osmanlılar küçük yaştaki oğlu ’u tahta çıkararak Buda’yı işgal ettiler. Zsigmond’un vasiliğine ve naipliğe getirilen Martinuzzi, Transilvanya’nın Osmanlı himayesinde bir prenslik olarak varlığını sürdürmesini sağla­dı. ’un annesi Isabella’nın entrikalarını boşa çıkardıktan sonra, Os­manlı yayılmasına karşı Macaristan’ı Avus­turya Habsburg hanedanı altında birleştir­me planına yöneldi. Sonunda 1551’de Tran­silvanya valiliğini sürdürmek koşuluyla Ferdinand’la anlaşmaya vardı. Ayrıca Eszter­gom (Gran) başpiskoposu ve kardinal yapıl­dı. Ama Türk akınlarını önlemek için Osmanlı Devleti’ne yeniden haraç vermeye başladı. Kendisine bağlılığından kuşkulanan Ferdinand tarafından öldürüldü.

Midhat Paşa ve arkadaşlarının Abdülaziz’i öldürttükleri gerekçesiyle Yıldız Sarayı’nda yargılandıkları mahkeme

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language