Kategori: Hayvanat

Nedir, Kimdir? Hayvan-Bitki

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nedir?, Kimdir? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime, hayvanlar ve bitklilere gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece …

Lygaeidae

Lygaeidae, Heteroptera (yarımkanatlılar) takımından 3 bini aşkın tür içeren böcek familyası. Birçok türü tarım bitkilerine zarar veren bu böceklerin uzunluğu 3-15 mm arasında değişmekle birlikte …

Lycidae

Lycidae, Coleoptera (kırıkanatlılar) takı­mından yaklaşık 2.800 tür içeren, yumuşak gövdeli, parlak renkli böcek familyası. Ço­ğu tropik bölgelerde yaşayan bu böceklerin geniş ve derimsi kanat örtüleri …

Lycaenidae

Lycaenidae, Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından gündüz kelebekleri familyası. Mavi kelebek, bakır kelebeği gibi adlarlatanınan çok sayıda tür içeren bu familya üyeleri oldukça hızlı uçar ve göz …

Lüfer

Lüfer, Perciformes takımının Pomatomidae familyasını oluşturan, ekonomik değeri yüksek balık türü. Akdeniz’in yanı sıra Atlas ve Hint okyanus­larının tropik ve ılıman bölgelerinde yaşa­yan bu balıklar …

Melek balığı

Melek balığı, Cichlidae (sihlidler) familya­sının Pterophyllum cinsini oluşturan tanın­mış akvaryum balıklarının ortak adı. Vücut­ları yanlardan iyice yassılaşmış, sırt, göğüs ve anüs yüzgeçleri uzamıştır. Uzunluğu 15 …

Melanurya

Melanurya, Sparidae familyasından deniz balığı türü. Akdeniz ve Akdeniz’e bağlı denizlerin yanı sıra Atlas Okyanusunun doğu kıyılarında da görülen bu balıklar akrabaları olan karagözler gibi …

Meke

Meke, Rallidae fa­milyasının Fulica cinsini oluşturan dokuz kuş türünün ortak adı. Kutuplar dışında yeryüzünün hemen her yerinde rastlanan, göl ve akarsuların yanı sıra kışın deniz …

Medüz

medüz, Cnidaria (knidliler) filumundan omurgasız hayvanların iki temel vücut biçi­minden biri. Deniz anasına serbest yaşama evresindeki tipik görünüşünü veren bu vü­cut biçimi genellikle çana ya …
Select Language