Heinrich Lübke 48

Heinrich Lübke

, 1959-69 arasında Batı Alman cumhurbaş­kanı (d. 14 Ekim 1894, Enk­hausen, Almanya – ö. 6 Nisan 1972, Bonn).

Birkaç Alman üniversitesinde öğrenim gördükten sonra I. Dünya Savaşı’nda cep­hede hizmet etti. Savaştan sonra Alman çiftçi örgütlerini Alman Çiftçiler Federas­yonu’nda birleştirdi. 1926-33 arasında fe­derasyonu yönetti. Nazi dönemi (1933-45) boyunca siyasetin dışında kaldı. II. Dünya Savaşı’nın ardından Vestfalya’da Hıristiyan Demokrat Parti’nin örgütlenmesine katkıda bulundu. 1946-52 arasında Kuzey Ren­-Vestfalya Eyalet Meclisi (Landtag) üyeliği yaptı. 1947-52 arasında Kuzey Ren-Vestfal­ya eyalet hükümetinde gıda, tarım ve or­man bakanlığı görevini üstlendi.

1949-50 ve 1953-59 döneminde Federal Meclis’te (Bun­destag) partisini temsil etti. 1953’te federal şansölye ’in kabinesinde gıda, tarım ve orman bakanı oldu. 1959’da, Adenauer’in aday olmak istememesi üzeri­ne Hıristiyan Demokratların cumhurbaşka­nı adaylığına getirildi. Temmuz 1959’da cumhurbaşkanlığına seçilen Lübke 1964’te bu göreve yeniden geldi. Yetkilerinin ana­yasa tarafından sınırlandırılmış olmasına kar­şın, ölçülü tavırlarıyla büyük bir saygınlık kazandı ve özellikle Adenauer’in şansölyeli­ğinin sonlarında siyasal yaşama etkili biçim­de müdahalede bulundu. 1969’un başlarında cumhurbaşkanlığından istifa etti.

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nın (NATO) kuruluşuna temel oluşturmuş Fransız poitikacı

Heinrich Lübke
,

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language