Helen Lynd 48

Helen Lynd

, ABD sosyolojisinin klasiklerinden sayılan ve aynı zamanda geniş bir okur kitlesi bulan kitaplarını eşi Robert Staughton Lynd ile birlikte yazan ( 1929. 1937) yazarı (d. 17 Mart 1894, La Grange, Illinois – ö. 30 Ocak 1982. Warren, Ohio, ABD).

Kültürel antropolojinin yöntemle­riyle çağdaş bir Batı kentini inceleyen ilk araştırmacılar oldukları kabul edilir.

New York eyaletindeki Bronxville’de Sarah Lawrence College’da öğretim üyeliği yapan (1929-64) Helen Lynd ise On Shame and the Search for Identity (1958; Utanç ve Kimlik Arayışı) ile Toward Discovery (1965; Keşfe Doğru) gibi çalışmalar yayımladı. 3 Eylül 1921’de Robert Staughton Lynd‘le evlendi.

Robert ve Helen Lynd İndiana’nın Mun­cie kentindeki sosyal tabakalaşmaya ilişkin gözlemlerine dayanarak Middletown: A Study in Contemporary American Culture (1929;_ Middletown: Çağdaş Amerikan Kül­türü Üzerine Bir inceleme) ve Middletown in Transition: A Study in Cultural Confiicts (1937; Middletown Geçiş Döneminde: Kül­türel Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme) adlı kitaplarını yazdılar.

Yapıtlarında başta Napoleon Sa­vaşları olmak üzere, askeri ve tarihsel konuları işleyen Fransız ressam ve illüstra­tör

 

Tipik bir Amerikan kentini bir ölçüde sosyal bilimlerin haksızlık ve uygunsuzlukları gözler önüne serme yaklaşımıyla inceledikleri bu kitaplarda Marksizmden de etkilenmişlerdi. Orta sınıfı antropolojik anlamda bir kabile olarak ele almaları ise bir yenilikti. Middletown in Transition, Büyük Bunalım’ın yol açtığı toplumsal değişmelerin çözümlenmesine ay­rılmıştı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language