Helmuth Plessner 48

Helmuth Plessner

Helmuth Plessner Alman filozof ve sosyolog. Avrupa’da felsefi antropolojinin kurucusu sayılan Alman felsefeci (d. 4 Eylül 1892. Wiesbaden. Almanya ö. 12 Haziran 1985. Göttingen. Batı Almanya).

“İç” ve “dış” ben arasında bir denge anlayışı temelinde geliştirdiği varoluş kuramında, insanlar ile hayvanlar arasındaki farklılıkları ele almıştır. Ona göre, bireyler bedenlerinin dışına çıkarak kendi iç yaşamlarını fark ettiklerinde, sosvolojik ve tarihsel bakımdan önemli algılamalara, deneyimlere ve ifade biçimlerine ulaşma olanağını elde edeceklerdir.

Kontraslı mikroskobun mucidi

 

Freiburg Heidelberg ve Berlin üniversitelerinde tıp, zooloji ve felsefe öğrenimi gördü. 1916’da Erlangen Üniversitesi’nde felsefe doktorasını tamamladı. 1926-34 arasında Köln Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Nazi yönetimince uygulanan baskılar nedeniyle Groningen’e (Hollanda) giderek orada sosyoloji profesörü olarak çalıştı (1934-42). İşgal sırasında Nazilerce işine son verildi. Savaşın ardından, 1946-51 arasında Groningende felsefe profesörlüğü yaptıktan sonra 1951’de Göttingen Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1962’de emekli oldu ama ders vermeyi sürdürdü.

Başlıca yapıtları arasında. Die wissenschafitliche Idee (1913: Bilimsel Düşünce). Die Einheit der Sinne (1923: Duyguların Birliği), Macht und Menschliche Natur (1932; İktidar ve Insan Doğası). Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche (1935: Burjuva Çağının Sonunda Alman Ruhunun Kaderi). Lachen und Weinen (1941: Gülmek ve Ağlamak), Zwischen Philosophie und Gesellschaft (1953; Felsefe ve Toplum Arasında). Die verspâtate Generation (1959: Gecikmiş Kuşak) ve Grenzen der Gemeinschafı: Eine Kritik des sozialen Radikalismus (1972; Toplumun Sınırları: Toplümsal Radikalizm Üzerine Bir Eleştiri) sayılabilir.

 

 

Helmuth Plessner
Helmuth Plessner 49

Helmuth Plessner Alman filozof ve sosyolog. Avrupa'da felsefi antropolojinin kurucusu sayılan Alman felsefeci (d. 4 Eylül 1892. Wiesbaden. Almanya ö. 12 Ha

Book Editions:

Edition : Filozof
Name : Helmuth Plessner
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
5

Sen de birkaç kelam et...

Select Language