Henri Martin 48

Henri Martin

, Tanınmış ve tarihçilerden alıntılar içeren adlı ünlü tarih kitabının yazarı Fransız tarihçi (d. 20 Şubat 1810, Saint-Quentin -ö. 14 Aralık 1883, Paris, Fransa).

On beş ciltlik Histoire de France (1833-36; Fransa Tarihi) adlı yapıtın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş basımı (4. bas. 1861-65, 16 cilt ve dizin) Martin’e 1856’da Academie Française’in birincilik ödülünü, 1869’da da iki yılda bir verilen 20 bin franklık büyük ödülü kazandırdı. Yapıtın yedi ciltlik bir özeti 1867’de basıldı. Bu yapıt, devamı olan altı ciltlik Histoire de France depuis 1789 jus qu a nos jours (1878-83; 1789’dan Günü­müze Fransa Tarihi) ile birlikte Fransa’nın tarihi hakkında eksiksiz bilgi veren ve daha önceki benzerlerinden üstün olan bir çalış­madır. Kararlı bir cumhuriyetçi olan Martin 1871’de Aisne temsilcisi olarak Ulusal Mec­lis’e girdiyse de siyasal yaşamda etkili olamadı.

Finlandiya’nın Fincedeki ilk tarihini yazan tarihçi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language