Henri Pitot

Henri Pitot, bir Fransız hidrolik mühendisi ve . Pitot tüpünde, sıvı kolonunun yüksekliği girişin derinliğindeki sıvının hızının karesiyle pitot tüpü ile orantılıdır. Bu ilişki, 1732 yılında Henri Pitot tarafından Seine nehrindeki akışın ölçülmesi görevi olarak tespit edildi (d. 3 Mayıs 1695, Aramon ö.27 Aralık 1771, Aramon, Fransa).

Önceleri matematikçi ve astronom olarak çalışan Pitot 1723’te Fransız Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Daha sonra kanal ve ırmaklardaki su akışı sorunu üzerine eğilerek dönemindeki pek çok kuramın (suyun akış hizının derinliğe bağlı olarak arttığı) yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Bu arada Languedoc’a başmühendis olarak atandı. Pek çok kanal, köprü ve sulama sisteminin bakım ve yapım işlerini üstlendi. En önemli çalışması, içinde uzunluğu bir kilometre olan Roma tipi bir taş kemer de bulunan, Montpellier kenti sukemeridir (1753-86).

Uluslararası Tarım Enstitüsü’nün kuruluşunu sağlayan ABD’li tüccar

 

Pitot’nun, akışkanların akış hızının duyarlı biçimde ölçülmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği ve onun adıyla anılan tüp, hızı ölçülmek istenen akışkanın akış yönüne paralel olarak yerleştirilir. Bu sırada tüpün ön ucunda bir durma noktası (hızı sıfır olan nokta) oluşur. Bu noktadaki toplam basınç ile akışkanın barometrede okunan basıncı olan statik basınç Bernoulli denkleminde yerlerine o konarak akış hızı bulunur (Bernoulli teoremi). Pitot tüpü günümüzde rüzgâr hızını ölçen anemometrelerde, ayrıca uçak gibi hızlı taşıtlarda kullanılır

 

Henri Pitot

Henri Pitot, bir Fransız hidrolik mühendisi ve pitot tüpünün mucidi. Pitot tüpünde, sıvı kolonunun yüksekliği girişin derinliğindeki sıvının hızının karesi

Book Editions:

Format : Hardcover

Editor's Rating:
0

Sen de birkaç kelam et...

Select Language