Henry Longueville Mansel

Henry Longueville Mansel, İs­koç düşünür William Hamilton’ın (1788-1856) felsefesi üzerine geliştirdiği görüşlerle tanınan, İngiliz felsefeci, Anglikan ilahiyatçı ve papaz (d. 6 Ekim
1820 Cosgrove, Northamptonshire -. ö. 30 Temmuz 1871, Cosgrove, İngiltere).

Oxford Üniversıtesi’nde öğrenim gören Mansel, 1859’da aynı üniversitenin Wayn­flete Kürsüsü’nde ahlak ve metafizik dersle­ri verdi. 1866’da kilise tarihi alanında krali­yet (regius) profesörü oldu ve Christ Church College’a kurul üyesi olarak atandı. İki yıl sonra St. Paul Okulu’nun dekanı oldu.

Mansel’in felsefe çalışmalarının büyük bö­lümü düşünce ile deneyim arasındaki ilişkiyi konu alır. Encylopcedia Britannica’nın sekıizinci basımına (1857) yazdığı “metafizik” maddesinde bu ilişkiyi inceler ve Hamil­ton’ın görüşlerini geliştirir. The Limfts of Religious Thought (Dinsel Düşüncenin Sı­nırları) başlığıyla 1858’de verdiği Bambton Konferansları’nda, Hamilton’ın, bilginin sonlu olanla kesin bir biçimde sınırlandığı ve “koşullanmış” olduğu yönündeki görüşü­nü açımladı. John Stuart Mill’in ve bazı eleştirmenlerin bu görüşe karşı çıkması üzerine, Hamilton’ın görüşlerini The Philo­sophy of the Conditioned (1866; Koşullan­mışın Felsefesi) adlı kitabında savudu. Ama zihnin Tanrı ya da onun iyiliği ile ilgili hiçbir belirgin kavrama ulaşamayacağı gö­rüşünü ortaya atması tartışmalara yol açtı ve Mansel agnostizmle suçlandı. Dil ve mantık sorunlarıyla ilgili olarak, çeşitli önermelerin anlamlarının doğrulanması so­rununu ele alan Mansel, belirgin doğrulara ulaşmakta karşılaşılan güçlükleri vurguladı. Britannica’ya yazdığı “metafizik” madde­sinde de insanlar için genel bilginin olanaklı olduğunu, ama özgül doğruların her zaman bir bilmece içerdiğini savundu. Dolayısıyla, kötülüğün varlığı ile Tanrı’nın iyiliği arasın­daki ikilemi aşmak için inanç gerekliydi. Mansel’in öteki yapıtları arasında Prolego­mena Logica: An Inquiry into the Psychological Character of Logical Processes (1851; Mantığa Giriş Mantıksal Süreçlerin Psiko­lojik Niteliği Üzerine Bir İnceleme) ve The Gnostic Heresies of the First and Second Centuries (ös 1875; Birinci ve ikinci Yüzyıl­ların Gnostik Heretik Akımları) sayılabilir. Aynca J. Veitch ile birlikte, Hamilton’ın Lectures on Metaphysics and Logic (Metafi­zik ve Mantık Üzerine Dersler) adlı metin­lerini yayıma hazırlamıştır.

Bir ya da birden çok temanın taklit yoluyla geliştirildiği çalgı için yazılmış kontrapuntal kompozisyon

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Arif Müfid Mansel

Next Article

Katherine Mansfield

Related Posts