Derin Bilgili Ansiklopedi

Henry Mayhew

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Henry Mayhew, Punch (1841) adlı derginin kurucularından Lon­don Labour and the London Poor’un yazarı İngiliz gazeteci ve sosyolog (d. 1817, Londra -. ö. 25 Temmuz 1887, Londra, İngiltere).

Daha çok Lon­don Labour and the London Poor (1851-62, 4 cilt; Londralı işçiler ve Londralı Yoksul­lar adlı yapıtıyla tanınır. Bu yapıtındaki canlı ve ayrıntılı betimlemeleriyle Charles Dickens’ın yanı sıra birçok başka yazarı da etkilemiştir.

Hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra Figa­ro in London (1831) ve The Thief (1832) adlı dergilerin kurucuları arasında yer aldı. Punch’ı çıkardı ve Mark Lemon’la birlikte iki yıl boyunca derginin yayın yönetmenliği­ni üstlendi.

20. yüzyılın en ünlü ve önemli basın ve röportaj fotoğrafçılarından, Master of Leica ünvanlı Fransız Fotoğrafçı

 

Henry MayhewMayhew aralarında toplum dışı kalmış kişiler ve göçebeler de olmak üzere toplu­mun değişik katmanlarından kişilerle son derece başarılı röportajlar yaptı. Ayrıca gözlem gücünü, Marksist öğeler de içeren toplumsal ve ekonomik çözümleme yetene­ğiyle birleştirdi. Landon Labour and the Landon Poor’u çalkantılı bir siyasal döne­min sonuna rastlayan 1849-50 yıllarında Landon Moming Chronicle gazetesine yaz­dığı mektuplara dayandırdı.

Gazeteye dö­nemin önemli toplumsal sorunlarına ilişkin “güvenilir haber” sağlamak amacıyla hazır­ladığı yazılarını üç cilt olarak 1851’de ya­yımladı. John Binny ile birlikte yazdığı dördüncü cilt ise 1862’de The Criminal Prisons of Landon (Londra’nın Cezaevleri) adıyla çıktı. Yapıtın bütününün gözden geçirilmiş ikinci baskısı 1864’te yayımlandı.

 

Çağdaş pan­domim sanatının en önemli isimlerinden, “Sessiz sanatın üstadı” olarak bilinen Fransız pandomim sanatçısı

 

Leave a comment
tr Turkish
X