Henry Mayhew 48

Henry Mayhew

, (1851-62, 4 cilt; Londralı İşçiler ve Londralı Yoksullar) adlı yapıtıyla tanınan dergisinin kurucularından gazeteci ve sosyolog. Bu yapıtındaki canlı ve ayrıntılı betimlemeleriyle ’ın yanı sıra birçok başka yazarı da etkilemiştir. (d. 1817, Londra -. ö. 25 Temmuz 1887, Londra, İngiltere).

Hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra Figa­ro in London (1831) ve The Thief (1832) adlı dergilerin kurucuları arasında yer aldı. Punch’ı çıkardı ve Mark Lemon’la birlikte iki yıl boyunca derginin yayın yönetmenliği­ni üstlendi.

Mayhew aralarında toplum dışı kalmış kişiler ve göçebeler de olmak üzere toplu­mun değişik katmanlarından kişilerle son derece başarılı röportajlar yaptı. Ayrıca gözlem gücünü, Marksist öğeler de içeren toplumsal ve ekonomik çözümleme yetene­ğiyle birleştirdi. Landon Labour and the Landon Poor’u çalkantılı bir siyasal döne­min sonuna rastlayan 1849-50 yıllarında Landon Moming Chronicle gazetesine yaz­dığı mektuplara dayandırdı. Gazeteye dö­nemin önemli toplumsal sorunlarına ilişkin “güvenilir haber” sağlamak amacıyla hazır­ladığı yazılarını üç cilt olarak 1851’de ya­yımladı. John Binny ile birlikte yazdığı dördüncü cilt ise 1862’de The Criminal Prisons of Landon (Londra’nın Cezaevleri) adıyla çıktı. Yapıtın bütününün gözden geçirilmiş ikinci baskısı 1864’te yayımlandı.

Rus gelecekçiliğinin öncülerinden Rusya’nın önde gelen şair ve oyun yazarı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language