I. Ludwig 40

I. Ludwig

I. Ludwig, 1825 yılında taç giymesinden 1848’deki Alman Devletleri’ndeki devrimlere kadar Bavyera Kralı. Hükümdarlığı sırasında sanatçıları korumuş ve Münih’i A|manya’nın sanat merkezi dürumuna getirmiştir (d. 25 Ağustos 1786, Strasbourg ö. 29 Şubat 1868, Nice, Fransa).

Kral ’ın büyük oğluydu. İyi bir eğitim gördü. Gençliğinde ateşli bir Alman milliyetçisi olan Ludwig, Fransa’nın 1806-07 yıllarında Prusya ve Rusya’yla, 1809’da da Avusturya’yla yaptığı savaşlarda ’un karargâhında gönülsüzce de olsa görev almak zorunda kaldı. Ardından Bavyera’da Fransa karşıtlarının önderliğini üstlendi. sırasında (181415) Alsace ve Lorraine’in Almanya’ya geri verilmesini istediyse de bu girişiminden sonuç alamadı. 1818’de kabul edilen liberal ’nın hazırlanmasında önemli rol oynadı ve bu anayasada köklü değişiklikler yapılmasını isteyen Avusturyalı devlet adamı Metternich’e ısrarla direndi. Dinsel konularda ise daha tutucu bir politika izleyerek babasının manastırları devlet denetimi altına almasına karşı çıktı. Kilise karşıtı politikalardan sorumlu tuttuğu, Bavyera’nın önde gelen bakanlarından Montgelas kontu Maximilian’ın görevden uzaklaştırılmasında (1817) önemli etkisi oldu.

Liberal olarak tanınan Ludwig’in tahta çıkması çoğunluk tarafından sevinçle karşılandı. Ama izlediği politikalarla çok geçmeden uyruklarını düş kırıklığına uğrattı. Meclisle (Dier) sık sık çatışma içine girdi ve 1830 devrimlerinden sonra, bütün demokratik kurumlara düşman kesildi. Sağcı ÖttingenWallerstein hükümetinin (1831-37) ardından kurulan Karl von Abel hükümeti, son derece gerici ve dinci bir politika izledi. Çok sayıda manastırın yeniden etkinlik göstermeye başladığı bu dönemde, anayasa liberal özünden çok şey yitirdi.

II. Haçlı Seferi kime karşı yapılmıştır?

 

Ludwig’in krallık yılları kültürel açıdan parlak bir dönem oldu. Tutkulu bir sanatsever olan Ludwig’in topladığı yapıtlar, Münih’in en ünlü iki müzesi Gliptotek ve Eski Pinakotek’te sergilenen koleksiyonların çekirdeğini oluşturdu. Kent bugün de koruduğu klasik üslup ve yerleşme planına Ludwig döneminde kavuştu. Dönemin özelliklerini yansıtan Ludwig Kilisesi, Devlet Galerisi, Propylâen, Siegestor (Zafer Takı), Feldherrnhalle ve Odeon gibi birçok yapı onun isteğiyle inşa edildi.

Dansçı Lola Montez’le arasındaki aşk ilişkisi nedeniyle saygınlığı iyice zedelenen Ludwig, 1848 Devrimleri’nin başlamasının ardından oğlu II. Maximilian lehine tahttan çekildi.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language