I.Ludwig

Ludwig I, 1825-48 arasında Bavyera kralı. Hükümdarlığı sıra­sında sanatçıları korumuş ve Münih’i Al­manya’nın sanat merkezi durumuna getir­miştir (d. 25 Ağustos 1786, Strasbourg – ö. 29 Şubat 1868, Nice, Fransa).

Kral I. Maximilian’ın büyük oğluydu. İyi bir eğitim gördü. Gençliğinde ateşli bir Alman milliyetçisi olan Ludwig, Fransa’nın 1806-07 yıllarında Prusya ve Rusya’yla, 1809’da da Avusturya’yla yaptığı savaşlarda Napoleon’un karargahında gönülsüzce de olsa görev almak zorunda kaldı. Ardından Bavyera’da Fransa karşıtlarının önderliğini üstlendi. Viyana Kongresi sırasında (1814-15) Alsace ve Lorraine’in Almanya’ya geri verilmesini istediyse de bu girişiminden sonuç alamadı. 1818’de kabul edilen liberal Bavyera Anayasası’nın hazırlanmasında önemli rol oynadı ve bu anayasada köklü değişiklikler yapılmasını isteyen Avusturya­lı devlet adamı Metternich’e ısrarla direndi. Dinsel konularda ise daha tutucu bir politi­ka izleyerek babasının manastırları devlet denetimi altına almasına karşı çıktı. Kilise karşıtı politikalardan sorumlu tuttuğu Bav­yera’nın önde gelen bakanlarından Montge­las kontu Maximilian’ın görevden uzaklaştı­rılmasında (1817) önemli etkisi oldu.

Liberal olarak tanınan Ludwig’in tahta çıkması çoğunluk tarafından sevinçle karşı­landı. Ama izlediği politikalarla çok geçme­den uyruklarını düş kırıklığına uğrattı. Mec­lisle (Diet) sık sık çatışma içine girdi ve 1830 devrimlerinden sonra, bütün demokratik kurumlara düşman kesildi. Sağcı Öttingen­Wallerstein hükümetinin (1831-37) ardın­dan kurulan Karl von Abel hükümeti, son derece gerici ve dinci bir politika izledi. Çok sayıda manastırın yeniden etkinlik göster­meye başladığı bu dönemde, anayasa liberal özünden çok şey yitirdi.

Ludwig’in krallık yılları kültürel açıdan parlak bir dönem oldu. Tutkulu bir sanatse­ver olan Ludwig’in topladığı yapıtlar, Mü­nih’in en ünlü iki müzesi Gliptotek ve Eski Pinakotek’te sergilenen koleksiyonların çe­kirdeğini oluşturdu. Kent bugün de koru­duğu klasik üslup ve yerleşme planına Ludwig döneminde kavuştu. Dönemin özelliklerini yansıtan Ludwig Kilisesi, Devlet Galerisi, Propylaen, SiegestGr (Zafer Takı), Feldherrnhalle ve Odeon gibi birçok yapı onun isteğiyle inşa edildi.

ABD İç Savaşı sırasında, köleleri özgürleştirmek amacıyla çıkarılan yasalar

 

Dansçı Lola Montez’le arasındaki aşk iliş­kisi nedeniyle saygınlığı iyice zedelenen Ludwig, 1848 Devrimleri’nin başlamasının ardından oğlu II. Maximilian lehine tahttan çekildi.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Ludwig I

Next Article

II.Ludwig

Related Posts