I. Manuel

I. Manuel, (Komnenos) 1143-80 arasında Bizans impa­ratoru. Anadolu Selçuklularının Bizans’ı tehdit ettiği bir dönemde devletin kaynakla­rını zorlayarak Roma İmparatorluğu’nu ye­niden kurmaya yönelik politikaları başarısız kalmıştır (d. y. 1122 – ö. 24 Eylül 1180).

II. Ioannes Komnenos’la (hd 1118-43) Macar prensesi Eirene’nin oğluydu. Babasının sade ve tutucu bir yaşamın sürdüğü sarayını Batı Avrupa’dan aktarılan turnuva ve şenliklerin düzenlendiği bir eğlence mer­kezine dönüştürdü.

Hükümdarlığının ilk yıllarında Batı’yla ilişkilerini düzenlemeye çalışan Manuel git­gide büyüyen Selçuklu tehdidini neredeyse bütünüyle görmezlikten geldi. Sicilya ve Antiokheia’daki (Antakya) Norman rakip­lerine karşı Batılılarla ittifaklarını yeniledi. II. Haçlı Seferi sırasında Sicilya kralı II. Ruggiero’ya karşı Yunanistan’daki toprak­larını savunduysa da Ruggiero’nun donan­ması 1147’de Korfu’yu ele geçirdi. Venedik­lilerin yardımıyla iki yıl sonra ada geri alındı. Manuel 1148’de karısının eniştesi Kutsal Roma-Germen imparatoru III. Kon­rad’la ittifakını pekiştirdi. Ama Konrad 1152’de ölünce, onun ardılı I. Friedrich’le (Barbarossa) anlaşma girişimlerinde başarılı olamadı. 1154’te II. Ruggiero ölünce, An­cona’ya saldırması için bir donanma gön­derdi (1155) ve Apulia (Puglia) bölgesınin büyük bölümünü ele geçirdi. 1156’da Brin­disi’de birleşik Germen, Venedik ve Nor­man kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrama­sı İtalya’daki Bizans etkisinin son bulmasına yol açtı.

Manuel bundan sonra, I. Haçlı Seferi’nin ardından kurulan Haçlı devletleri üzerinde egemenlik iddiasında bulundu. 1158’de K.i­likya’ya bir sefer düzenleyerek kaybedilen toprakları yeniden ele geçirdi ve Antiokheia prensi Chatillonlu Renaud ile Kudüs kralı III. Baudouin’i Bizans egemenliğini tanı­mak zorunda bıraktı (1159).

Manuel Sırp ve Macarlarla ilişkilerinde de başarılı oldu. 1167’de Dalmaçya, Hırvatis­tan ve Bosna imparatorluğa katıldı. Manuel Macaristan’ın hahedan mücadelelerine mü­dahale ederek kendi adayı Bela’nın 1173’te kral seçilmesini sağladı. Kuzeydeki başka ülkelerle ilişkilerinde ise aynı ölçüde başa­rılı olamadı. Bizans’ın Venedik’le ilişkisi 1171’den başlayarak 10 yıl kopuk kaldı.

Manuel’in başka yerlerdeki etkinlikleri, Selçukluların elindeki, Doğu’ya gerekli dik­kati yöneltememesine yol açtı. 1145, 1146 ve 1160’ta Konya’daki Anadolu Selçuklu sultanına karşı seferler düzenlediyse de sonuç alamadı. 1176’da Selçuklulara karşı büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Ama Myriokephalon Savaşı’nda aldığı yenilgi, Bizans İmparatorluğu’nun çöküşüne doğru bir adım oldu.

İslamı Hindistan’ın içlerine kadar taşıyan ilk hükümdar olan, İslamın büyük savunucusu

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Manu-smriti

Next Article

II. Manuel

Related Posts