İbni Sahnun

İbni Sahnun, Magripli fıkıh bilgini, hukukçu. (d. 776, Kayrevan 6. 12 Aralık 854, Kayrevan).

Kayrevan’ın ünlü bilginlerinden, özellikle ’den ders aldı. Onun önerisi üzerine Sudan’a giderek Malik bin Enes’in öğrencilerinden Ali bin Ziyad’dan Maliki fıkhı okudu. 789’da Mısır’a giderek gene Malik’in öğrencilerinden , ve Aşhab’ın derslerini izledi. Çalışmalarını Malik’in ünlü yapıtı Kitab’ü-l Muvatta üzerinde yoğunlaştırdı. Üstatlarıyla birlikte hac için Mekke’ye gitti, Medine ve Suriye’de kalarak Malik’in öbür öğrencilerinin derslerini de izledi. Kayrevan’a döndükten (806) sonra Malikiliği yaymaya başladı. Muhammed bin Agleb’ in sürekli ısrarları karşısında 849’da kadılık görevini kabul etti ve ömrünün sonuna değin bu görevde kaldı.

Sahnun’ün başyapıtı, Magrip’te Maliki mezhebinin temel kitabı olan el-Müdevvene’dir (1905). Malikiliğin temel ilke ve kuralları ile Sahnun’un dönemin sorunları na getirdiği çözümleri içeren e/-Müdevvene açık bir dille yazılmıştır.

İşrakiye akımının temsilcisi, İran’ın yetiştirdiği en büyük filozof olan islam alimi.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language