Derin Bilgili Ansiklopedi

II. Manuel

0 1

Çağrı Tasarım Kampanya

II. Manuel, cumhuriyetin ilanından önce Portekiz kralı (1908-10) (d. 15 Kasım 1889, Lizbon – ö. 2 Temmuz 1932, Twickenham, Londra).

Kral Carlos’la Kraliçe Maria Amalia’nın küçük oğluydu. Joao Franco’nun diktatörlü­ğünü desteklemesinden dolayı ülkedeki si­yasal önderlerin çoğunun kral olarak tanı­mayı reddettiği Carlos, 1 Şubat 1908’de büyük oğlu Luis Felipe’yle birlikte Lizbon’ da anarşistler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Manuel 18 yaşında kral oldu. Fran­co’nun istifa etmesinin ardından, Amiral Francisco Joaquim Ferreira do Amaral’ı başbakanlığa atayarak, ondan iki büyük parti olan Yenileme Partisi ile ilerici Parti’ nin eşit sayıda temsil edilecekleri bir bükü­met kurmasını istedi. Amaral ölçülü dav­ranmaya çalıştıysa da aralarında derin ayrı­lıklar bulunan iki partinin önderleri de kabinede yer almaya yanaşmadı. Bunun üzerine yapılan seçimleri cumhuriyetçiler kazandı. Monarşist partiler zamanlarını et­kisiz koalisyon hükümetleri oluşturmak ve genç krala hem öğütler vermek, hem de onu suçlamakla geçirirken, cumhuriyetçiler yo­ğun biçimde bir devrim hazırlığına giriştiler. Manuel 1910 yazında Buçaco’ya gitti. Ama dönüşünde Tejo’daki filonun desteklediği devrim patlak verdi. Sarayı bombalanan Manuel ülkeden kaçtı.

Cumhuriyetin ilan edilmesi üzerine Lon­dra yakınındaki Richmond’a, daha sonra da Twickenham’a yerleşti. 4 Eylül 1913’te Hohenzollem hanedanından Prens Wil­helm’in kızı Augusta Victoria ile evlendi. Hiç çocuğu olmayan Manuel ömrünün geri kalan bölümünü kitap derlemekle geçirdi. Alanında temel kaynak sayılan üç ciltlik Early Portuguese Books, 1489-1600’ü (1929-35; Eski Portekiz Kitapları, 1489- 1600) yayımladı.

 

16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda egemen olmuş, bugünkü Lübnan’ın temellerini atan Dürzi Hanedanı.

Leave a comment