II. Manuel

II. Manuel, Palailogos, Diplomatik yeteneği sayesinde, hükümdarlığı süresince Osmanlılarla barış­çıl ilişkiler kurmayı başararak Bizans İmpa­ratorluğu’nun yıkılmasını 50 yıl geciktirmiş 1391-1425 arasında Bizans imparatoru (d. 1350 – ö. 21 Temmuz 1425)

Manuel, 1341-91 arasında aralıklarla hü­küm süren V. Ioannes Palaiologos’un oğ­luydu. Ağabeyi IV. Andronikos’un babala­rına karşı başarısız bir ayaklanmaya önder­lik etmesinden sonra 1373’te veliaht ilan edildi. Eylül 1373’te ortak imparator olarak taç giydi; Andronikos’un 1376’da ele geçir­diği Konstantinopolis’i (İstanbul) ve tahtı geri almasında babasına yardımcı oldu (1379) V. Ioannes ile Manuel, tahtı Os­manlıların yardımıyla geri almışlardı; bu yiızden sultana haraç ödemek ve askeri yardımda bulunmak zorunda kaldılar. IV. Andronikos’un oğlu VII. loannes 1390’da Konstantinopolis’i ve tahtı yeniden ele ge­çirdiyse de, Manuel ile V. Ioannes gene Osmanlıların yardımıyla kenti ve tahtı geri aldılar. Manuel Şubat 1391’de babasının öldüğünü öğrendikten sonra Konstantino­polis’e kaçıncaya değin, I. Bayezid’in (Yıldı­rım) sarayında itaatkar bir vasal olarak yaşamak zorunda bırakıldı.

Osmanlılar 1396’da Tesalya ile Peloponne­sos’u istila edince Manuel, Batı Avrupa’ya giderek onlara karşı yardım sağlamaya ça­lıştı. Roma, Milano, Londra ve Paris’te sıcak bir biçimde karşılandı ve iki yıl Paris’te kaldı. Bu ziyaret, Bizans ile Batı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkıda bulunduysa da, askeri yardım sağ­lanmasına yol açmadı.

Manuel, Bayezid’in ardılı I. Mehmed’le bir barış antlaşması yaparak (1403) Thessa­lonike’yi (bugün Selanik, Yunanistan) geri aldı ve Osmanlılara haraç ödenmesine son verdi. 1421’de Mehmed’in ölmesi, Manuel’­in de dinsel ve edebi uğraşlarıyla ilgilenmek amacıyla devlet işlerinden çekilmesi barışçıl ilişkiler dönemini sona erdirdi. Manuel’le tahtı paylaşan oğlu VIII. Ioannes, Osmanlı­larla ilişkilerin duyarlılığını göz ardı ederek Osmanlı tahtının gerçek varisi II. Murad’a karşı Düzmece Mustafa’yı destekledi. Mu­rad isyanı bastırdı ve 1422’de Konstantinopolis’i kuşattı. Kent düşmediyse de Osman­lılar Peloponnesos’u istila ettiler (1423). Manuel, onur kırıcı bir antlaşma imzalamak zorunda kaldıktan sonra manastıra çekildi.

Osmanlı’yı eski gücüne kavuşturmasından ötürü Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Padişah

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

I. Manuel

Next Article

I. Manuel

Related Posts