Kategori: İlk’ler

James McDivitt

James McDivitt, ABD’li uzay adam­ları arasında ilk uzay yürüyüşünü gerçekleş­tiren astronot (d. 10 Haziran 1929, Chicago. ABD. ö. -). 1951 ‘de ABD Hava Kuvvetleri’ne katıla­rak …

Paul Beattie MacCready

Paul Beattie MacCready, insan gücüyle çalışan ilk uçağı geliştiren ve güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağın tasarımı­nı ve yapımını gerçekleştiren ABD’li aero­dinamikçi, mucit, mühendis ( d. …

Maclyn McCarty

Maclyn McCarty, Oswald T. Avery ve Colin M. MacLeod ile birlikte canlı hücrelerde genetik maddenin dezoksiribonükleik asitten (DNA) oluştuğunu ilk kez deneylerle kanıtlamış, ABD’li biyo­loji …

John Loudon McAdam

John Loudon McAdam, makadam, yol kaplamasını geliştiren İskoç mucit (d. 21 Eylül 1756 – ö .26 Kasım 1836. Moffat. Dumfriesshire. İskoçya). 1770’te New York’a gitti …

Lorin Maazel

Lorin Maazel, 1972’den l 982’ye değin Cleveland Orkestrası’nı yöneterek ülkenin önemli or­kestralarından birinin şefliğini üstlenen ikinci ABD’li orkestra şefi ve kemancı (d. 6 Mart 1930, …

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Os­manlı Devleti’nde eğitim ve öğretimi çağ­daşlaştırmaya yönelik ilk yasal düzenleme. Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanla­rını izleyen yenilikçi düzenlemelere uygun bir eğitim …

Helen Lynd

Helen Lynd, ABD sosyolojisinin klasiklerinden sayılan ve aynı zamanda geniş bir okur kitlesi bulan Middletown kitaplarını eşi Robert Staughton Lynd ile birlikte yazan ( 1929. …

Robert Staughton Lynd

Robert Staughton Lynd, ABD sosyolojisinin klasiklerinden sayılan ve aynı zamanda geniş bir okur kitlesi bulan Middletown kitaplarını eşi Helen Lynd ile birlikte yazan ( 1929. …

John Lyly

John Lyly, İngiliz komedisi­nin gelişiminde önemli rol oynamış, İngiliz dilinde kalıcı etki bırakmış ilk düzyazı ustası yazar. ( d. 1554 ?  – ö. Kasım 1606, …
Select Language