İlya Meçnikov 48

İlya Meçnikov

İlya İliç Meçnikov, Hayvanlar­da bakteri gibi yabancı cisimleri içine alarak sindiren amipsi hücreler olduğunu bulan Rus zooloji ve . 1908 Nobel Fizyoloji ya da ’nü ile paylaşmıştı (d. 15 Mayıs 1845, Harkov yakınları, Ukrayna, Rus Çarlığı – ö. 16 Temmuz 1916, Paris, Fransa).

Harkov A.M. Gorki Devlet Üniversitesi’ni bitirdi; 1870-82 arasında Odessa Üniversi­tesi’nde zooloji ve karşılaştırmalı anatomi dersleri verdi. Denizyıldızı larvalarında sin­dirim organlarının kökenini incelerken, hayvanın vücudunda sindirim işlevi gören organlar olmadığı halde vücuda giren ya­bancı cisimleri içine alıp sindiren hücreler bulunduğunu saptadı. Bu hücreleri fagosit (Yunancada phagein: “yeme” ve kytos: “hücre”), yabancı cismi sarıp sindirme işle­mini ise olarak adlandırdı.

Odessa’daki Bakteriyoloji Enstitüsü ve yöneticiliğini yaptığı ’nde­ki (Paris) araştırmalarında, insan ve çoğu hayvanda akut enfeksiyondan korunmada ilk görevin fagositlere (insanda akyuvarlar) düştüğünü gösterdi. Fransız bakteriyoloji bilgini ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda insansı maymunlara frengi bulaş­tırmayı başardı. Yaşamının son 10 yılını laktik asit bireşimleyen bakterileri incele­meye ayırdı. Başlıca yapıtları L’Immunite dans les maladies infectieuses (1901; Bulaşıcı Hastalıklarda Bağışıklık) ve Etudes sur la nature humaine’dir (1903; İnsanın Doğası Üzerine).

Vebaya neden olan Pasteurella pestis adlı mikroorganizmayı ve veba basilini bulan bakteriyoloji bilgini

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language