IV. Martinus 48

IV. Martinus

, asıl adı , 1281-85 arasında papa (d. y. 1210-20, Brief, Fransa – ö. 28 Mart 1285, Perugia, Papalık Devletleri).

Fransa kralı IX. Louis’nin (Aziz) maiye­tinde çeşitli görevler aldı. Yaklaşık 1261 ‘de Papa IV. Urbanus tarafından kardinal ya­pıldı. 22 Şubat 1281’de papa seçildi. 13. yüzyılda Marinus adlı iki papanın yanlışlıkla II. ve III. Martinus olarak adlandırılması nedeniyle IV. Martinus adını aldı.

Papa III. Nicolaus’un tersine bir siyaset izleyerek Napoli ve Sicilya kralı I. Carlo’yu yeniden Roma senatorü yaptı. Kiliselerin birliğini desteklemediği gerekçesiyle Bizans imparatoru VIII. ’u ölü­münden (1282) kısa bir süre önce aforoz etti. Bu olay 1283’te Doğu ve Batı kiliseleri arasında yeni bir kopmaya yol açtı.

Martinus, Sicilya Vesperum Ayaklanma­sı’ndan (1282) sonra Sicilya’yı kaybeden Carlo’yu yeniden başa geçirmeye çalıştı ve Sicilya tahtına çıkarılan Kralı III. Pedro’yu (Büyük) aforoz ederek Fransa kralı III. Philippe’i (Cesur), 11. yüzyıldan beri bir papalık fiefi olan ’u almaya çağırdı. Ama bu siyasal girişimlerinden hiçbir sonuç alamadı. Carlo Roma’daki bir ayaklanmayla senatörlükten oldu. Ardın­dan Aragonlularla giriştiği büyük bir deniz savaşında yenilgiye uğradı. Philippe’in Ara­gon seferi de başarısızlıkla sonuçlandı. Bun­dan kısa bir süre sonra Martinus öldü.

Roma İmparatorluğu’nun Altın Çağı’ nın simgesi, 12 kitaplık Ta eis Eauton yapıtıyla ünlü Roma imparatoru

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language