Derin Bilgili Ansiklopedi

James Edward Meade

0

Çağrı Tasarım Kampanya

James Edward Meade, İngilte­re’nin II. Dünya Savaşı sırasında izlediği iktisat politikaları üzerindeki etkisiyle tanı­nan İngiliz iktisatçı. 1977’de Nobel Ekono­mi Odülü’nü Bertil Ohlin ile paylaşmıştır ( d. 23 Haziran 1907, Swanage, Dorset, İngiltere, Ö., 22 Aralık 1995, Cambridge, Birleşik Krallık).

Oxford’da öğrenim gördü. Cambridge’de­ki lisansüstü çalışması sırasında (1930-31) Keynes’in kuramlarıyla ilgili tartışmalara etkin biçimde katıldı. Savaş dönemindeki hizmetlerinin ardından işçi Partisi hükümetinin (1946-47) önde gelen iktisatçısı oldu. London School of Economics’te 1947-57) ve Cambridge’de (1957-68) kürsü başkanlığı yaptı.

İslam ve Osmanlı tarihi uzmanı, Fransız tarihçi ve Türkolog

James Edward MeadeÇalışmalarını daha çok uluslararası iktisat politikaları üzerinde yoğunlaştıran Meade, The Balance of Payments (1951; Ödemeler Bilançosu) adlı yapıtında çeşitli para ve maliye politikalarının ödemeler bilançosu üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlayan bir model çerçevesinde Keynesçi ve neo­klasik öğelerin bir sentezini yapmaya çalıştı. Trade and Welfare’de (1955; Ticaret ve Refah) ise dış ticaretteki düzenlemelerin refah etkisini ayrıntılı biçimde çözümledi. Bu konudaki görüşleri ticari ayrımcılığa ve etkili korumaya ilişkin daha sonraki çalışmalara da ışık tutmuştur.

 

Fransız Devrimi sırasında,amatör müzikçi tarafından bir gecede bestelenmiş, Fransız ulusal marşı

 

Leave a comment
tr Turkish
X