James Meade 48

James Meade

, İngilte­re’nin II. Dünya Savaşı sırasında izlediği iktisat politikaları üzerindeki etkisiyle tanı­nan İngiliz iktisatçı.1977’de ’nü ile paylaşmıştır. ( d. 23 Haziran 1907, Swanage, Dorset, İngiltere, ö.,22 Aralık 1995, Cambridge, Birleşik Krallık ).

Oxford’da öğrenim gördü. Cambridge’de­ki lisansüstü çalışması sırasında (1930-31) Keynes’in kuramlarıyla ilgili tartışmalara etkin biçimde katıldı. Savaş dönemindeki hizmetlerinin ardından İşçi Partisi hükümetinin (1946-47) önde gelen iktisatçısı oldu. London School of Economics’te (1947-57) ve Cambridge’de (1957-68) kürsü başkanlığı yaptı.

Çalışmalarını daha çok uluslararası iktisat politikaları üzerinde yoğunlaştıran Meade, The Balance of Payments (1951; Ödemeler Bilançosu) adlı yapıtında çeşitli eara ve maliye politikalarının ödemeler bilançosu üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlayan bir model çerçevesinde Keynesçi ve neo­klasik öğelerin bir sentezini yapmaya çalıştı. Trade and Welfare’de (1955; Ticaret ve Refah) ise dış ticaretteki düzenlemelerin refah etkisini ayrıntılı biçimde çözümledi. Bu konudaki görüşleri ticari ayrımcılığa ve etkili korumaya ilişkin daha sonraki çalışmalara da ışık tutmuştur.

ABD’nin ilk izle­nimci manzara ressamı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language