Jan Gossaert 48

Jan Gossaert

, (Jan Mebuse olarak da bilinir)İtalyan Rönesans üslubunu Felemenk ve Flandre’da tanıtan ilk sanatçılardan (d. y. 1478, Hainaut Kontluğu – ö. y. 1532, Breda, Brabant).

Adını, ailesinin yurdu olan Kuzey Fransa’daki Maubeuge kentinden almıştı. 1503’te Anvers’deki Aziz Luka Loncası’nda usta olarak kaydı yapılan Jennyn van Henne­gouwe ile aynı kişi olduğu sanılır. Günümüze ulaşan ilk yapıtlarının en önemlisi Anvers maniyeristleri üslubundaki “Müneccim Kralların Tapınması”dır (Ulusal Galeri, Londra). “İsa, Meryem ve Vaftizci” (Prado Müzesi, Madrid) gibi başka erken dönem resimleri onun, ve ’in resimleriyle ilgilendiğini gösterir. Gene erken dönem yapıtlarından “Bahçede Acı Çekme” (Prusya Kültür Varlıkları Dev­let Müzesi, Berlin), özellikle hüzünlü ha­vasıyla dikkati çeker.

Mabuse 1508’de, yanında çalıştığı Burgon­yalı Philippe’e İtalya yolculuğunda eşlik etti ve orada yüksek Rönesans sanatından etki­lendi. 1509’da geri döndükten sonra Mar­ cantonio Raimondi ve gibi İtalyan sanatçıların oymabaskıları üzerinde çalışmasını sürdürdü. Bundan son­raki yapıtlarında bütünüyle İtalyanlaştırıl­mış bir üslup yaratmaya çaba gösterdiği izlenir. İlk resimlerindeki karmaşık desenle­rin yerini daha basit ve dolaysız bir anlatı­mın aldığı “Poseidon ile Amphitrite” (1516, Prusya Kültür Varlıkları Devlet Müzesi, Berlin) ve “Herakles ile Deianeira” gibi yapıtlarında bu çaba belli olmaktadır.

Manzara res­mine getirdiği lirik ve romantik yorumla kendisinden sonra gelen ressamları büyük ölçüde etkilemiş, en önemli Çinli manzara ressamı

 

Heykeli, andıran çıplak figürler Mabuse’ nin sonraki yapıtlarında çok görülmeye başladı. Ama bunlar, daha eski resimlerin­deki figurlerin katılığından ve kütleselliğin­den kurtulabilmiş değildi. “Danae” (Eski Pinakotek, Münih) adlı yapıtında yarı çıp­lak figürün çıplaklığını daha da vurgulaya­bilmek için arka planda zengin bir mimari düzenleme kullanmıştı. Bu onun sık sık başvurduğu bir yöntemdi. Yaşamı boyunca, Felemenk sanatının özellikleri olan ince ayrıntı işçiliğine ve dikkatli bir gözleme önem verdi.

Mabuse ayrıca ünlü bir portre ressamıydı. “Charles de Bourgogne” (Prusya Kültür Varlıkları Devlet Müzesi, Berlin), “Avus­turyalı Eleanor” (y. 1525, H. A. Wetzlar Koleksiyonu, Amsterdam) ve “Jean Carondelet” (1517; Louvre Müzesi, Pa­ris) gibi portreleri, Mabuse’nin, modelleri­nin içinde bulundukları psikolojik durumu yakalamadaki yeteneğini ortaya koyan ya­pıtlardır. Bu resimlerde özellikle ellerin anlatımcı bir yaklaşımı yansıtması dikkati çeker.

 

  • Jan_Gossaert_06
  • Jan_Gossaert_08
  • Jan_Gossaert_09
  • Jan_Gossaert_01
  • Jan_Gossaert_05
  • Jan_Gossaert_02
  • Jan_Gossaert_03
  • Jan_Gossaert_04

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language