Derin Bilgili Ansiklopedi

Jean Mabillon

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Jean Mabillon, Paleografi çalışmalarına öncülük etmiş, manastır araştırmalarıyla tanınan Franız eski yapıt uzmanı ve tarihçi (d. 23 Kasım 1632, Reims yakınları – ö. 27 Aralık 1707, Paris, Fransa).

1653’te Reims’deki Saint-Remi Manastırı’ na girdi. Ertesi yıl Benedikten keşişi oldu. 1660’ta Corbie kentinde papazlığa atandı.

1664’te bir Fransız Benedikten keşişler cemaati olan Mauristlerin merkezinin bulunduğu Paris’teki St. Germain-des-Pres’ye yerleşerek sonraki 20 yıl boyunca orada çalıştı. 1667’de Clairvaux’lu Aziz Bernard’ ın yapıtlarını ve Benedikten azizlerinin yaşamlarını konu alan 9 ciltlik bir çalışmayı (1668-1701) yayıma hazırladı.

Başka araştırmacıların da katkısıyla yazdı­ğı De re diplomatica (1681; ek 1704) adlı yapıtında ortaçağ elyazmalarının gerçeğe uygunluğunu ve tarihlerini saptamanın te­mel ilkelerini ortaya koydu. Bu yapıtıyla diplomatik biliminin doğmasını sağlaya­rak bu bilime temel oluşturan Latin paleo­grafisini geliştirdi. Ayrıca, Merovenj belgele­rinin neredeyse tümünün düzmece olduğu­nu ve IS 700’den önceki dönemlerden kalan hiçbir sahici belgenin bulunmadığını öne süren Cizvit papaz Daniel Papebroch’un iddialarına karşı çıkarak Benediktenler ile Cizvitler arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

1691 ‘de, keşişlerin günlük işlerde çalışma­larını savunan, Trappistler adlı reformcu Cistercium tarikatının kurucusu La Trappe’ lı keşiş de Rance ile arasında tartışma çıktı. Mauristlerin yaşam biçimini savunan Mabillon. 1691-92 yıllarında Traite des etudes monqstiques (Manastır Araştırmaları Üzerine İnceleme) ile Reflexions sur la reponse de M. l’abbe de la Trappe (La Trappe Keşişinin Yanıtı Üzerine Düşünce­ler) adlı yapıtları yazdı. Bu yapıtlarında Mauristlerin görüşlerini ve kilise araştırma­ları konusundaki yaklaşımlarını ortaya koy­du. Mauristlerin en büyüğü sayılan Mabil­lon, Benedikten tarikatının tarihiyle ilgili Annals (1703-07. 4 cilt: 5. cilt ös 1713; yazarları farklı 6. cilt 1739; Yıllıkiar) adlı dev yapıtı üzerinde çalıştığı sırada öldü.

 

Academie Française’e seçilen ilk kadın üye

 

Leave a comment
tr Turkish
X