Johannes Robert Rydberg 48

Johannes Robert Rydberg

Johannes Robert Rydberg, 1888’de, bir hidrojen atomundaki bir elektronun enerji seviyesindeki değişikliklerle yayılan fotonların dalga boylarını tanımlamak için kullanılan, R88berg formülünü geliştirmek için bilinen bir İsveçli fizikçi (d. 8 Kasım 1854, Halmstad ö. 28 Aralık 1919, Lund, İsveç).

Johannes Robert Rydberg 49Lund Üniversitesi’ni 1875’te bitirdi, doktora çalışmasını aynı üniversitede tamamladı (1879). 1882’de fizik dersleri vermeye başladığı bu üniversitede 1901’de profesör oldu ve fizik konusunda çalışmalarını 1919’dâ bu görevden emekli olana değin sürdürdü.

Rydberg en çok üzerindeki kuramsal çalışmalarıyla tanınır. Hesaplarda dalgaboyları yerine dalga sayılarını kullanarak kimyasal elementlerin tayflarındaki çizgiler arasında yalın bir ilişkinin varlığını ortaya koydu. Bu ilişkiyi ifade eden bağıntıdaki sabit terim, onun adıyla, olarak anılır. Bulgularını Recherches sur la constitution des specitres d’emission des elemenis chimigues (1890; Kimyasal Elementlerin Tayflarının Yapısı Üzerine Araştırmalar) adlı yapıtında sergilemiştir.

Geçen zamanın farkında olma durumu ya da zaman değişiminin boyutu

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language