John Lydgate 48

John Lydgate

, dinsel ve ahlakçı yapıtlarıyla tanınmış İngiliz şair, keşiş (d. y. 1370, Lidgate, , Suffolk – ö. y. 1450, Bury St. Edmunds ? ).

(Ahit) adlı yapıtında anlattığına göre, çocuk yaşta Bury St. Edmunds’taki Benedikten manastırına girdi, 1397’de rahip oldu. Bir süre Londra ve Paris’te kaldı. Essex’teki Hatfield Broad Oak’ta başrahip­lik yaptığı 1421-32 dönemi dışında, 1415’ten sonra Bury’de yaşadı.

Lydgate’in üretkenliğine pek az yazar ulaşabilmiştir. Günümüze kalan dizelerinin sayısı 145 bini bulur. Tek düzyazı yapıtı (1422; Bölücü Yılan), ’ı konu alan kısa bir anlatıdır. Şiir alanında ise, The Troy Book (Troya Kitabı) ve The Faile of Princis (Prenslerin Çöküşü) gibi uzun öykülü şiirlerden, çeşitli olaylar üzerine kaleme aldığı birkaç dizelik şiirlere kadar çok çeşitli türlerde ürün vermiştir. Uzun şiirlerinden, Fransızcadan uyarladığı Reason and Sensuality (y. 1408; Akıl ve Tensellik) bekaret temasını işleyen bir alegoridir. Beyitlerle yazılmış yapıt, çarpıcı doğa betimlemelerine yer verir. 1412’de Galler prensinin (sonradan V. Henry) isteği üzerine yazmaya başladığı ve 1421’de tamamladığı The Troy Book, Gui­do delle Colonne’nin Historia troiana (Tro­ya Tarihi) adlı yapıtının uyarlamasıdır. Bu kitabı izleyen The Siege of Thebes (Thebai Kuşatması), konusunu günümüze ulaşamamış bir Fransız romansından alır ve Boccac­cio’dan uyarlanmış bazı bölümlere yer verir.

Lydgate, Chaucer’ın şiirine hayrandı; bir­çok yapıtında da onu taklit etti. 1426’da, Guillaume de Deguillevill’den The Pilgri­mage of the Life of Man (İnsan Yaşamının Kutsal Yolculuğu) adlı alegoriyi çevirdi. The Faile of Princis’i ise 1431-38 arasında Boccaccio’nun De casibus virorum illustri­um (Ünlü Kişilerin Yazgısı Üzerine) adlı yapıtının Fransızca çevirisinden, Chaucer’ın geliştirdiği uyak düzeniyle (rhyme royal) çevirdi. Ayrıca, aşk temasını işleyen The Complaint of the Black Knight (Kara Şöval­yenin Şikayeti) ve The Temple of Glass (Sırça Tapınak) gibi alegorileri, azizlerin yaşam öykülerini anlatan yapıtları, Aisopos masallarından uyarlamaları, belirli olaylar dolayısıyla kaleme aldığı şiirleriyle dinsel ve dindışı temaları işleyen lirik şiirleri vardır.

MÖ 95 – MÖ 55 yılları arasında yaşamış, Evrenin Yapısı adlı uzun şiiri ile tanınan Latin şair ve filozof

 

Lydgate yapıtlarında her zaman aynı düze­ye ulaşamamıştır. İyi şiirlerinin sayısı çok yüksek olmamakla birlikte, başarılı yapıtları zarif ve etkileyici dizeleriyle dikkati çeker. Lydgate’in uzun süre Chaucer kadar yaygın bir ünü olmuş, yapıtları yaklaşık yüz yıl boyunca etkisini sürdürmüştür.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language