John Ramsay McCulloch 48

John Ramsay McCulloch

, Çağdaşı David Ricardo‘nun iktisat kuramının genel kabul görmesine büyük katkıda bulunmuş, İskoçya asıllı iktisatçı ve istatistikçi (d. 1 Mart 1789. Whithorn, İskoçya – ö. 11 Kasım 1864, Londrai İngiltere).

Siyasal iktisat öğrenimi gördükten sonra The Edinburgh Review için makaleler yazdı. Önde gelen liberal gazetelerden The Scotsman’ın yayın yönetmenliğini yaptı (1818-20). Londra’daki Üniversity College’ da siyasal iktisat dersleri verdi ( 1828-32). 1832’de Dictionary of Practical, Theoretıcal, and Historical Commerce and Commercial Navigation (Pratik, Kuramsal ve Tarihsel Açıdan Ticaret ve Ticari Denizcilik Sözlüğü) adlı yapıtını yayımladı. Daha sonra bu kitabın büyük bir bölümünü de içine alan Statistical Account of the British Empire (1837; Britanya İmparatorluğu’nun İstatıs­tiksel Dökümü) yayımladı. Her iki kitap da önemli başvuru kaynakları arasında yer alır.

McCulloch’un Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and Importance of Political Economy ( 1824; Siyasal İktisadın Doğuşu, Gelişimi, Hedefleri ve Önemi Üzerine Görüşler) adlı yapıtı iktisadi düşün­cenin ilk resmi tarihi olarak nitelendirilmiş­tir. Açıklayıcı notlarla 1828’de yayıma ha­zırladığı ’in Inquiry into the
Nature and Causes of Wealth of Nations’ı (1828; Ulusların Zenginliği, 1985), Words of David Ricardo (1846; David Ricardo nun Yapıtları) ve bir kaynakça çalışması olan The Literature of Political Economy (1845; Siyasal İktisat Literatürü) adlı yapıtları da iktisat tarihçiliğinde öncü çalışmalar sayılır.

Evlilik, cin­sellik, aydınların güçsüzlüğü ve çağdaş Amerika’da kadınların rolü üzerine iğnele­yici bir üslupla kaleme aldığı yergi dolu yapıtlarıyla tanınan, ABD’li romancı ve eleştirmen

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language