Jores Medvedev 48

Jores Medvedev

Jores Medvedev, 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyet tarihçileri arasında yer alan ünlü biyolog Tarihçi Roy Medvedev‘in tek yumurta ikizi kardeşidir (d. 14 Kasım 1925, Tiflis, Gürcistan. ö., 15 Kasım 2018),

Moskova’daki Timiryazev Tarım Bilimleri Akademisi’nden 1950’de mezun oldu ve aynı yıl Moskova Bitki Fiz­yolojisi Enstitüsü’nden lisansüstü diploma aldı. 1951-62 arasında araştırmalar yürüt­tüğü Timiryazev Akademisinin kıdemlı bilim adamları arasına girdi. Protein biyosentezi ve yaşlanma sürecinin fizyolojisi konularındaki çalışmalarıyla uluslararası üne kavuştu.

Medvedev bir bilim şarlatanı olan T. D. Lisenko’nun öğretilerini çürütmek ama­cıyla 1960’larda Sovyet bilim tarihi üzerine bir kitap yazdı. döneminde (1929-53) ülkedeki biyoloji araştırmaları­na yön veren Lisenko, klasik genetik kura­mına yönelttiği eleştirilerle Sovyet biyolo­jisinin yıllarca kötürüm kalmasına yol aç­mıştı. Sovyet yetkililer Medvedev’in kita­bının yayımlanmasına izin vermedi. Gizlice çoğaltılıp dağıtılan kitap ancak 1969’da Batı’da The Rise and Fail of  T. D. Lysenko (T. D. Lisenko’nun Yükselişi ve Düşüşü) adıyla yayımlanabildi. Bilim adamı olarak yurtdışında artan ününe kar­şın Sovyet yönetimince yurtdışındaki bi­limsel konferanslara katılma olanağından yoksun bırakılan Medvedev, 1960’ların or­talarından başlayarak sürekli KGB’nin baskılarıyla karşılaştı. Bu arada kısa bir süre zorla bir akıl hastanesinde tutuldu. Çektiği sıkıntıları The Medvedev Papers (1970; Medvedev’in Yazıları) ve kardeşi Roy’la birlikte yazdığı (1971; Bir Delilik Sorunu) adlı kitaplarda ayrıntılı biçimde anlattı.

İslam ve Osmanlı tarihi uzmanı, Fransız tarihçi ve Türkolog

 

İlk yurtdışı gezısi sırasında Londra’da bu­lunurken 1973’te Sovyet yurttaşlığından çıkarıldı. Bunun üzerine İngiltere’ye yerleşti ve Soviet Science:(1978; Sovyet Bilimi), Soviet Agriculture (1987; Sovyet Tarımı), (1990; Çerno­bil’den Geriye Kalanlar) gibi kitaplarıyla Sovyet bilimin içyüzünü belgelemeye devam etti. The Nuclear Disaster in the Urals (1979; Urallar’da Nükleer Felaket) adlı kitabıyla Batı dünyasının 1957’de SSCB’de meydana gelen büyük çaplı bir nükleer felaketin ayrıntılarını öğrenmesini sağladı.

1990’da yeniden Sovyet yurttaşlı­ğına alındı ve kitapları SSCB’de yayımlan­maya başladı. Medvedev’in gerontqloji, genetik, biyokimya ve başka konulara iliş­kin 200’den fazla yazı ve makalesi de var­dır.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language