Joseph Aloysius Lyons

Joseph Aloysius Lyons, 1931’de Birleşik Avustralya Partisi’ nin kuruluşuna katılmış, daha sonra başba­kan olarak (1931-39) ekonominin 1929 Bü­yük Bunalımı’nın etkisinden kurtulmasını ve savunma harcamalarının artırılmasını sağlamış Avustralyalı devlet adamı (d. 15 Eylül 1879, Stanley, Tasmanya -ö. 7 Nisan 1939, Sidney, Avustralya).

On yedi yaşındayken öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1909’da Avustralya İşçi Partisi’nden Tasmanya eyalet Meclisi’ne seçildi. Tasmanya’nın ilk İşçi Partili başba­kanı olarak (1923-28) sanayinin geliştirilme­sine ve kamu personelinin gelirlerini artır­maya yönelik yasaların çıkarılmasını sağla­dı. 1929’da Avustralya Federal Parlamentosu’na seçildi. 1931’e değin posta genel müdürlüğü, bayındırlık ve demiryolları ba­kanlığı yaptı. Daha sonra  bu görevlerinden ayrılarak yeni kurulan Birleşik Avustralya Partisi’nin önderliğini üstlendi. Aynı yıl yapılan seçimleri partisinin kazanması üze­rine hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Pakistan’da ülkeyi darbe ile 1978/1988 yılına kadar dikta rejimiyle yöneten asker ve devlet adamı

 

Başbakanlığı sırasında, uluslararası alan­daki ekonomik canlanmanın da yardımıyla 1934’te bütçenin fazla vermesini, işsizliğin azaltılmasını ve sanayinin çeşitlendirilmesini sağladı. Avrupa’daki istikrarsızlıktan ve Japonların 1930’ların ortalarında Çin’e sal­dırmasından kaygı duyarak, ordunun güç­lendirilmesi için çaba gösterdi. Kültürel etkinlikleri ve bilimsel araştırmaları destek­ledi, sağlık koşullarının iyileştirilmesi için çalıştı. Başbakanlık görevini sürdürürken öldü. Karısı Dame Enid Lyons Avustralya’ nın ilk kadın bakanı oldu.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Pierre Lyonnet

Next Article

Bernard Lyot

Related Posts