Joseph McCarthy 48

Joseph McCarthy

, ABD’li senatör. Komünistlerin ABD yönetiminin üst kademelerine sızmış olduğu yolundaki kanıtlanmamış iddialarıy­la 1950’lerin başlarında büyük olay yarat­mış, 2 Aralık 1954’te Senato tarafından resmen görevden alınmasıyla, solculara kar­şı yoğun bir suçlama kampanyasının yürü­tüldüğü dönemi sona ermiştir(d. 14 Kasım 1908, Wisconsin -ö. 2 Mayıs 1957, Bethesda, Maryland, ABD).

Wisconsin’da avukatlık ve üç yıl gezici yargıçlık (1940-42) yaptıktan sonra, II. Dünya Savaşı’nda Deniz Kuvvetleri’ne ka­tıldı. 1946’da Cumhuriyetçi Parti’den Sena­tör Robert M. LaFollette Jr. ‘a karşı adaylı­ğını koyarak Senato’ya girdi. 1952’de yeni­den seçildi. McCarthy Şubat 1950’de Dışiş­leri Bakanlığı’nda görevli 205 komünistin bulunduğu yolunda resmi bir açıklama ya­parak bütün ülkede dikkatleri üzerinde topladı. Ama ifade vermeye çağrıldığı Sena­to Dış ilişkiler Komitesi’nde herhangi bir devlet dairesinde çalışan “partiye kayıtlı” tek bir komünistin bile adını veremedi.

Bununla birlikte Doğu Avrupa ve Çin’deki komünist gelişmelerin korku ve şaşkınlıkla karşılandığı, Kore Savaşı’nın sürmekte ol­duğu bir dönemde yürüttüğü suçlama kam­panyasına artan ölçüde destek buldu. Ko­münistlere karşı ülke çapında başlattığı savaş yüzünden yandaşları tarafından ger­çek bir yurtsever, muhalifleri tarafından da ülkenin temel özgürlükler geleneğine gölge düşüren bir sorumsuz olarak değerlendiril­di. 1952’de yeniden seçildikten sonra McCarthy Senato’nun Hükümet Etkinlikle­ri Komitesi’nin ve ona bağlı Soruşturmalar Daimi Alt Komitesi’nin başkanı oldu. İzle­yen iki yıl boyunca da çeşitli hükümet dairelerinde araştırma yaptı ve komünistler­le ilişkilerinden kuşkulandığı sayısız insanın sorgusunu yürüttü. Hiç kimseye karşı güve­nilir bir kanıt getiremediyse de, suçlamalarıyla birçok insanı işinden etti; birçoğunun da toplum dışına itilmesine yol açtı. İnsanla­rın komünistlik suçlamasıyla baskı ve ko­vuşturmaya uğraması ve bu uygulamanın ABD’lileri uyumlu yurttaşlar olmaya zorla­ması McCarthycilik olarak nitelendi.

Yeni İtalya gizli dev­rimci örgütün kurucusu ve Risorgi­mento hareketinin önderi Cenovalı devrimci

 

McCarthy gittikçe daha sorumsuz bir bi­çimde Başkan Eisenhower’a ve hem Cum­huriyetçi, hem Demokrat parti önderlerine saldırmaya başladı. 1954’te yıkıcılıkla suçla­dığı asker ve sivil devlet görevlilerine ilişkin 36 gün süren soruşturmanın televizyondan tüm ülkeye yayımlanmasının ardından etki­sini yitirdi. Sert ve korkusuz soruşturma yöntemlerini gözler önüne seren bu ayrıntılı televizyon yayını itibarını yitirmesine ve kamuoyunun kendisine karşı dönmesine yol açtı. Cumhuriyetçiler kasım ayındaki ara seçimlerde Senato’da çoğunluğu yitirince, McCarthy soruşturma komisyonu başkanlı­ğından alındı. Hemen ardından da 22’ye karşı 67 oyla “Senato geleneklerine aykırı davranmak”tan suçlu bulundu ve bir daha eski gücünü kazanamadı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language