Julius von Sachs

Julius von Sachs, Prusya Silezyası Breslau’dan bir Alman botanikçi. Beslenme, yönelim (tropizm) ve terleme gibi çeşitli konularda araştırmalar yaparak bitki fizyolojisine önemli katkılarda bulunmuştur (Ferdinand Gustav) Julius von (d.2 Ekim 1832, Breslau (bugün A, ö. 29 Mayıs 1897, Würzburg, Almanya).

Prag Üniversitesi’nde Jan Evangelista Purkinje’nin yanında fizyoloji çalışmaları yürüttü. 1856’da doktorasını tamamladıktan sonra Saksonya’daki Tharandt Tarım Akademisi’ne fizyoloji asistanı olarak atandı. İki yıl sonra Bonn yakınlarındaki Poppelsdorf Tarım Akademisi’nin yöneticiliğine getirildi. 1867’de o Freiburg-im-Breisgau Üniversitesi’nin kürsüsünde görev aldı. Ertesi yıl Würzburg Üniversitesi’ne geçerek yaşamının sonuna değin orada çalıştı.

Bitkilerde suyun kılcal kökler tarafından emilerek kök hücrelerine dağılmasını inceledi ve bulgularını Handbuch der Experimental Physiologie der Pflanzen (1865; Deneysel Bitki Fizyolojisi Elkitabı) adlı yapıtında açıkladı. 1874’te topraktan emilen suyun canlı hücrelerin aracılığı olmaksızın bitki çeperlerinde bulunan kılcal borulardan iletildiğine dayanan “emme” kuramının ilk bölümünü ortaya koydu. Ayrıca bitkilere yeşil rengini veren klorofilin sanıldığı gibi bitkilerin bütün dokularına dağılmadığını, hücrelerin içindeki özel cisimciklerde yer aldığını saptadı (1865). Sonradan “kloroplast” olarak adlandırılan bu cisimciklerin içinde bulunan nişastanın da ilk fotosentez ürünü olduğunu açıkladı. Ağaçlarda yıllık halka oluşumu, doku geriliminin organların gelişmesindeki rolü, ışık ve yer çekiminin büyümedeki ve bitki simetrisindeki etkisi gibi konularda da araştırmalar yaptı. Bu arada, ışık ve yer çekimi gibi dış etkenlerin gelişme sürecindeki bitkilerin davranışları üzerindeki etkilerini ölçmeye yarayan “” adlı bir aygıt geliştirdi.

Tasarımda yeni buluşlar ve deneylere yönelen bir eğilimin başlatıcısı ABD’li mimar

 

Sachs’ın araştırmalarının çoğu Lehrbuch der Botanik (1868; Botanik Ders Kitabı) adlı yapıtında yer aldı. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860 (1875; 16. Yüzyıldan 1860’a değin ) adlı kitabı ise botanik biliminin tarihsel gelişimine ve bitki fizyolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkışına ışık tutan temel kaynaklardan biridir

Sen de birkaç kelam et...

Select Language