Karl Lueger 48

Karl Lueger

Karl Lueger, Avusturyalı politikacı ve Hıristiyan Sosyal Parti’nin kurucusu. Lideri olduğu Hıristiyan Sosyal Partisi’nin halkçı ve Anti-semitik siyaseti, bazen Hitler’in Nazizm’i için bir model olarak görülüyordu (d. 24 Ekim 1844, Viyana ö. 10 Mart 1910, Viyana).

Bir işçi ailesinin oğluydu. Viyana Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 1875’te Viyana belediye meclisine bir liberal olarak girdi. Yolsuzlukları ortaya çıkarmak için yürüttüğü çabalarla kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Daha sonra Yahudileri ve liberalleri hedef alan konuşmalarıyla korku ve duygularına sözcülük ettiği zanaatçılar ve alt orta sınıflar arasında çok sayıda yandaş buldu. 1885’te Reichsrar’a seçildi. 1889’da Hıristiyan Sosyal Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve ölümüne değin partinin en etkin önderlerinden biri olarak kaldı. Çokuluslu Habsburg İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan bütün milliyetlerin eşitliğine inanan Lueger, Avusturya-Macaristan İkili Monarşisi’ne karşı çıkarak federal bir devlet yapısını savundu. Hıristiyan Sosyal Parti’nin Viyana belediye meclisindeki üyeliklerin üçte ikisini kazanması üzerine belediye başkanı seçildi. Ama İmparator ’i devrimci olarak gördüğünden göreve başlamasını iki yıl süreyle onaylamadı. Lueger 1897’de başladığı başkanlık görevi sırasında kentin banliyölerini belediye sınırları içine aldı, tramvay, elektrik ve havagazı hizmetlerini yürüten kuruluşları belediye yönetimine bağladi, kentte çok sayıda park ve bahçeyle okul ve hastane açtı. Onun döneminde Viyana modern bir büyük kent durumuna geldi.

ABD Senatosu’na seçilen (1870/1871) ilk Siyah politikacı

 

Avusturya’da genel oy hakkının kabul edilmesinde (Ocak 1907) önemli rol oynayan Lueger, Hıristiyan Sosyal Parti’nin ülkenin milliyetler sorununa çözüm olarak önerdiği federasyon ilkelerinin belirlenmesinde de son derece etkili oldu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language