Katherine Mansfield 48

Katherine Mansfield

Katherine Mansfield, Yeni Zelanda doğumlu İn­giliz öykü yazarı. Şiirsel öğelerle süslü, farklı bir düzyazı üslubu geliştirmiştir (d. 14 Ekim 1888, Wellington, Yeni Zelanda – ö: 9 Ocak 1923, Fontainebleau, Fransa).

Şiirsel öğelerle süslü, farklı bir düzyazı üslubu geliştirmiştir. Psikolojik çatışmalar üzerinde odaklanan, in­celikle işlenmiş öykülerinin örtülü anlatımı ve gözlem derinliği Anton Çehov’un etkisini yansıtır. Kısa öykünün bir edebiyat türü olarak gelişmesine önemli katkısı olmuştur.

Wellington ve Londra’da eğitim gördükten sonra, yazar olmak amacıyla 19 yaşında Yeni Zelanda’dan ayrılarak İngiltere’ye yerleşti. İlk düş kırıklıklarını, karamsar öykülerinin toplandığı In a German Pen­sion ‘da (1911; Bir Alman Pansiyonun­da) dile getirdi. 1914’e değin öyküle­rini Rhythm ve The Blue Review adlı dergilerde yayımladı. George Bowden’ dan boşandıktan sonra 1918’de The Blue Review’nun yayın yönetmeni, eleştirmen ve deneme yazarı John Middleton Murry’yle evlendi. Asker olan kardeşinin ölmesi (1915) onu çok etkiledi. Kardeşine ve anayurdunun unutulmaz mekanlarına, kendi ifadesiyle, kutsal bir borcu olduğunu düşünmeye başladı. Yeni Zelanda’daki aile anılarıyla çok güzel çağrışımlar içeren bir dizi öyküyü (Başlangıç) adıyla 1918’de yayımladı. Bunları ve öteki öyküle­rini bir araya getiren (1920; Sevinç) adlı kitabı, Mansfield’in sanatının tipik bir örneğidir ve yazarın ününü pekiştirmiştir.

Sanatı, tonalist eserleri ile ince renk çeşitlerine vurgu yaparken, sanat tarihçilerinin modernist olarak kabul ettiği ressam

 

Sonraki iki yıl içinde Mansfield en iyi yapıtlarını verdi. (1922) kitabıyla yeteneğinin doruğuna ulaştı. Bu kitap “At the Bay” (Koyda), “The Voyage” (Yolculuk) ve Yeni Zelanda’da geçen “The Stranger” (Yabancı) ve klasik yapıtı, düş kırıklığının usta bir anlatımı olan “” ( Ölü Albayın Kız­ları, 1991) gibi öyküleri kapsıyordu. Bitiri­lememiş yazılarının dışında kalan son öykü­leri ölümünden sonra The Dove’s Nest (1923; Kumru Yuvası) ve Something Chil­dish (1924; Çocukça Bir Şey) başlıklı kitap­larda toplandı. Murry de yazılarını Journal of Katherine Mansfield (1927, yb 1954; Katherine Mansfield’in Günlüğü) adlı ki­tapta bir araya getirdi. Ayrıca kendisine yazdığı mektuplan açıklamalı notlarla bir­likte kitaplaştırdı (1928, yb 1951). Mans­field yaşamının son beş yılında veremle mücadele etti.

Undiscovered Country: New Zealand Sto­ries of Katherine Mansfield (1974; Keşfedil­memiş U!Jce: Katherine Mansfield’in Yeni Zelanda Oyküleri) ve The Urewara Note­book (1979; Urewara Defteri) adlı kitapları lan A. Gordon tarafından düzenlenerek yayınlandı.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language